Aspecten met het MC

Advertenties

ASPECTEN MET DE MIDHEMEL

Elke horoscoopcirkel is voorzien van een kruis. De stip in het midden geeft de aarde en de positie van het gebeuren op die aarde aan, op het kruispunt van lengtegraad en breedtegraad, horizon en meridiaan. Aspecten met de Ascendanten zeggen iets over een situatie, een voorkomen, een manier van presenteren en de ‘kleur’ van het geheel of over de mensen die je aantrekt. Aspecten met de Midhemel geven accenten aan voor het openbaar leven, beroep (als je in functie bent) of de status die je hebt in de familie. Ook het imago hoort bij het MC. Aspecten met het MC zijn dus de aspecten van je reputatie, levensdoel en status

Aspectcombinaties van twee planeten, Maan+planeet, Maan+Ascendant of planeet + Ascendant met het MC vind je bij de verschillende aspecten op deze site. Zie daarvoor het menu hierboven. Voorbeelden

  • Mercurius-Saturnus-MC een combinatie voor een serieus denker of planner (i.v.m. het beroep).
  • Venus-Uranus-MC wijzen op verliefdheid die je positie bepaalt.
  • Neptunus-Pluto-MC wijst op discretie (over jezelf of benodigd in je beroep)
  • Mars-Pluto-MC brengt je reputatie in verband met een geweldsdaad kan brengen of je bent ‘de sterke man’.

Doelen zouden eveneens worden aangegeven door de midhemel. Kortom: aspecten met het MC zijn aspecten van je reputatie, levensdoel en status. Onderstaande voorbeelden van duidingen van aspecten met het MC zijn niet meer dan voorbeelden. Op Facebook kun je je eigen voorbeelden meegeven ter aanvulling!

ZON-MC: ERBOVEN STAAN

Geestkracht tonend. Streven naar roem, leiderschap of ‘de ster’ zijn. Soms gewoon ‘het zonnetje in huis’ of iemand met een centrale rol in de familie. Het nobele, wat bazige broertje of zusje dat als voorbeeld dient voor de rest (al dan niet als lichtend voorbeeld:).

Je positie staat in verband met je gezondheid, de manier waarop je aandacht trekt en je leefwijze. Omgekeerd heeft je sociale positie een relatie met gezondheid en leefwijze. Je kijk op het leven is belangrijk.  Met Zon-MC hangt je imago sterk af van je leefwijze.

Leidinggevend beroep, leader of the band, leiderschap, toonaangevend in bepaald beroep, loopbaan i.v.m. show of optredens.

Harde aspecten wijzen soms op sterallures en arrogantie of… de baas willen spelen.

–       Brad Pitt heeft Zon vierkant MC

–       Johnny Depp: Zon halfvierkant MC

–       John Kerry: Zon quintiel MC

–       Julie Gayet: Zon conjunct MC

–       Edward VIII: Zon inconjunct MC

–       Hendrik VIII: Zon half vierkant MC

–       Meryl Streep: Zon quintiel MC

MAAN-MC: EMOTIONEEL IMAGO.

Streven naar populariteit of ‘erbij willen horen’. Betrokkenheid tonend. Gehecht aan de familie.

Je positie houdt verband met je opvoeding, je gewoonten en je persoonlijk leven. Omgekeerd heeft je sociale positie invloed op je emoties, je gewoonten en de manier waarop je omgaat met je naasten. Je ‘gaat’ omdat je er een bepaald gevoel bij hebt. Je emotionele toestand en ervaring is belangrijk. Het populairste kind thuis.

–       Jodi Arias: Maan anderhalf vierkant MC

–       Edward VIII: Maan vierkant MC

MERCURIUS-MC: SLIM IMAGO.

Streven naar kennis (delen). Mentaliteit laten zien, mening of kennis openbaren. Je positie staat in verband met je studie, opinie of kennis(sen). Omgekeerd heeft wie of wat je kent te maken met je positie in de maatschappij of in de familie. Je ‘gaat’ om er van te leren. Mentale conditie en kennisniveau is belangrijk.Harde aspecten wijzen op kritiek. De slimste thuis met veel contacten.

–       Carl Sagan had Mercurius exact vierkant MC

–       Duchess of Cambridge (Kate): MC exact sextiel Mercurius

–       Eisenhower: Mercurius exact driehoek MC

–       Jomanda: Mercurius conjunct MC

VENUS-MC: CHARMANT IMAGO, GOEDE REPUTATIE.

Streven naar schoonheid, liefde en charme. Voorkeuren tonend. Je positie heeft verband met de liefde, schoonheid, plezier of kunst. Omgekeerd ben je blij met je positie in de maatschappij. Je ‘gaat’ voor plezier, luxe en de lieve vrede. Representatief zijn is belangrijk. De aardigste van de familie of degene die in de familie voor de leuke momenten zorgt. Het lieve kind.

–       Frans Bauer met Venus quintiel MC

–       Meryl Streep: Venus exact vierkant MC

–       Mia Farrow: Venus quintiel MC (en Mars conjunct)

MARS-MC: GEDREVEN IMAGO

Je ‘gaat’ voor het avontuur.

Durf laten zien, strijdvaardig. Je positie houdt verband met je energieniveau, je daadkracht of je agressie/activiteiten. Omgekeerd is wat je in de praktijk doet gerelateerd aan je status of beroepsleven. Je energieniveau, oefening en conditie is belangrijk. Activisten, strijders, sportlui en iedereen die met zijn of haar spieren, machines of ijzer werkt. Degene die in de familie het actiefst, sportiefst, meest ondernemend of agressiefst is en zaken aanpakt of oppakt. Het meest bewerkelijke kind.

–       Clint Eastwood heeft Mars driehoek MC

–       Johnny Depp: Mars exact driehoek MC

–       Vader van Maddy McCann heeft Mars vierkant en Pluto oppositie MC

–       Woody Allen: Mars driehoek MC (en Pluto sextiel MC)

–       Julian Assange: Mars oppositie MC

–       Mia Farrow: Mars conjunct MC (en Venus quintiel)

JUPITER-MC: ONTWIKKELD IMAGO

Je streeft ernaar je te ontwikkelen. Je staat bekend om je adviezen. Wijsheid openbaren, ondersteunen. Je positie staat in verband met je overtuiging(skracht) en  je optimisme of steun . Omgekeerd maakt je status je gelukkig en tevreden. Ontwikkeling, lezen en reizen zijn belangrijk (niet per se schoolse kennis, meer academisch of door zelfstudie opgedaan). Samen met Pluto geeft Jupiter-MC succes aan. Het meest geslaagde kind.

–       Angelina Jolie heeft Jupiter exact conjunct MC

–       Barack Obama heeft Jupiter sextiel MC

–       Eisenhower: Jupiter exact driehoek MC

–       Jomanda: Jupiter biquintiel MC

–       Justin Bieber: Jupiter sextiel MC (en Pluto quintiel)

–       Mia Farrow: Jupiter driehoek MC

–       Vladimir Putin: Jupiter vierkant MC

SATURNUS-MC: KEURIG IMAGO (OPHOUDEN),

Je wilt je ernst laten zien. Je streeft zekerheden na. Je positie hangt af van je leeftijd, hoe serieus je bent en wie je ouders zijn. Omgekeerd kunnen status, angst en beperkingen (zoals hierarchie) je positie bepalen. Dit is een positie voor de manager, de bestuurder, de klassicus, de wetenschapper en de ‘ouderling’.

Respect is belangrijk. Met harde aspecten en andere aanwijzingen een voor het beroep bezwaarlijke conditie of reputatie (aftreden). In het gezin het meest ouwelijke kind.

Moeilijke aspecten van Saturnus met het MC wijzen op de nadelen van bekendheid of van een functie, dan wel op een status/conditie met bezwaren.

– Angelina Jolie heeft Saturnus exact vierkant MC en Jupiter conjunct MC

– Amanda Knox heeft Saturnus half vierkant MC

– Barack Obama heeft Saturnus sextiel MC en Jupiter ook

– Edith Piaf: Saturnus sextiel MC

– John Edwards: Saturnus biquintiel MC

– Albert I: Saturnus vierkant MC (1,75 graden orb)

– Edward VIII: Saturnus half vierkant MC

URANUS-MC: REBELS OF ‘DWARS’ IMAGO

Dit is het aspect van het buitenbeentje en de vrijbuiter. Onafhankelijkheid of originaliteit is belangrijk voor je. Je bent een ‘nieuwsmaker’ en iemand diei ets nieuws of bijzonders zou willen laten zien. Je hang naar afwisseling en vrijheid bepaalt je sociale positie. Omgekeerd wordt je positie bepaald door onverwachte ontwikkelingen, nieuws en modes. Je moet met de tijd mee. Je baan kan zenuwslopend zijn of je verandert steeds van doel of werkgever. Het kind dat anders is dan de anderen.

–       Edith Piaf: Uranus exact inconjunct MC

–       John Kerry: Uranus exact driehoek MC

–       Julie Gayet: Uranus exact driehoek MC

–       Albert I : Uranus inconjunct MC

–       Meryl Streep: Uranus quintiel MC

NEPTUNUS-MC: DROOMIMAGO.

Het ideaal (soms onbereikbaar) of romantiek en kunst is belangrijk voor je. Visie tonen; type de idealist of dromer.

Je positie hangt af van idealisme en dromen, zodat ook romantiek en het volgen van idolen of een bepaalde religie bepalend kunnen zijn voor je levensdoel. Soms hebben mensen met Neptunus-MC een dubbele loopbaan of een anonieme status als vrijwilliger. Omgekeerd kun je een beroep hebben in de media, de hulpverlening, de filmindustrie, de kunst in het algemeen of een religieus beroep.

Neptunus conjunct of in hard aspect met het MC kan op een negatief imago wijzen of op onduidelijkheid bij het publiek. In de familie het kind dat zich het minst laat zien of horen.

–       Dennis Rodman heeft Neptunus conjunct MC

–       Jennifer Aniston heeft Neptunus driehoek MC

–       John Kerry: Neptunus conjunct MC

–       Vladimir Putin: Neptunus sextiel MC

PLUTO-MC: STERK OF GECOMPLICEERD IMAGO.

Fanatiek zijn in het beroep. Durf tonen, indruk maken, de deskundige. Winnen is belangrijk.

Je positie staat in verband met autoriteit, gezag, stress en strategie, soms ook met gevaar. Je kunt strategisch opklimmen in de politiek, een autoriteit zijn op enig gebied, uitdagende of moeilijke functies hebben. Overwicht , politiek of strategie is belangrijk. De veeleisende loopbaan. Samen met Jupiter grote kans op succes. Het moeilijkste of meest moedige kind.

–       Vader van Madeleine McCann: Pluto oppositie en Mars vierkant MC

–       Woody Allen: Pluto sextiel MC (en Mars driehoek MC)

–       Jan Gieles: Pluto driehoek MC

–       Johan Cruyff: Pluto vierkant MC

–       John Edwards: Pluto conjunct MC

–       Justin Bieber: Pluto quintiel MC (en Jupiter sextiel)

–       Katy Perry: Pluto exact vierkant MC (en Zon ook, want Zon conjunct Pluto)

–       Hendrik de Achtste: Pluto inconjunct MC

–       Vladimir Putin: Pluto conjunct MC

MC MET ASTEROIDEN

A. Pholus-MC: veranderend imago

De loopbaan die zomaar lijkt te veranderen. Het kind dat iets in gang zet in de familie. Edward Snowden: Pholus sextiel MC

B. Orcus-MC: gebonden imago

De loopbaan waarvoor je een eed of gelofte aflegt (zeer nauwe orb nemen!)

C. Ceres-MC: aards imago

Een loopbaan i.v.m. voeding, genen of erfopvolging. Indira Ghandi heeft Ceres  exact oppositie MC

D. Chiron-MC: kwetsbare positie/imago, reputatie schending

Dominique Strauss Kahn heeft MC driehoek Chiron

Eisenhower: Chiron exact sextiel MC

Schoonzoon van Juan Carlos heeft Chrion exact vierkant MC

Jan Gieles: Chiron inconjunct MC

Jomanda: Chiron oppositie MC

Chiron wordt in verband gebracht met helen, maar ook met MOETEN helen. Samen met het MC gaat het dan om het herstel van posities, reputaties of geschade condities (bijvoorbeeld door ziekte).

LINKS

http://astromarkt.net/midpunten-duiden/

Incl. de duiding van combinaties van Ascendant, MC en planeten of Maan.

http://www.dearbrutus.com/angularity.html (extern, Engelstalig)

http://astromarkt.net/aspecten-orbs-midpunten/

Reacties gesloten