Huizen horoscoop duiden

Advertenties

Welkom bij Astromarkt. Hier vind je voorbeelden voor het duiden van Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto in de twaalf huizen van de geboortehoroscoop. Weet je alleen ongeveer wanneer je werd geboren, dan kun je hieronder toch  meteen beginnen met de zon in de huizen 1 t/m 12. De andere info is gegroepeerd per huis. Wil je daarheen, klik dan hier het nummer van het betreffende huis in de horoscoop:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ZON IN DE TWAALF HUIZEN VAN DE HOROSCOOP

Je kunt ongeveer weten in welk huis de zon staat als je weet hoe laat je bent geboren! Trek van je geboortetijd wel een uur af (als je in Nederland of België bent geboren). Trek eventueel ook voor zomertijd een uur van je geboortetijd af. Als je niet zeker weet of je geboorte in Zomertijd plaatsvond, kijk je bij de links (zie menu). Daar vind je een link naar de zomertijdregelingen. De grensgevallen zijn het moeilijkst. Dan moet je toch een horoscoop (laten) trekken. Je kunt dat overigens gratis doen op internet (zie de Links).

Zon in het eerste huis (geboren tussen 4 en 6 uur)

Jij valt op, treedt op als leider of bent toonaangevend in het gezelschap. Je hebt het helemaal zelf gemaakt. Je bent helder, duidelijk, soms bazig…Met de juiste aspecten zie je er gezond en levendig uit; stralend!

Als ook Mercurius hier staat ben je iemand die meteen zijn of haar mening over alles en nog wat gaat geven.

Als je ascendant Leeuw hebt en zon in het eerste huis in de Leeuw heb je het voorkomen van een ‘superstar’ of in ieder geval het doen en laten ervan… Natuurlijk zou dit worden getemperd met een aspect van Saturnus en aangewakkerd met een vierkant van Jupiter.

  • Oliver Cromwell had Zon, Mercurius, Pluto en Uranus in het eerste huis en zal direct al veel indruk hebben gemaakt.
  • James Ensor had Zon in één en Neptunus op de ascendant.

Zon in het tweede huis (geboren tussen 2 en 4 uur)

Het zonnetje schijnt in het huis van de financiën. Kan het beter? Alleen bij afflicties (in de geboortehoroscoop of door een transit) kan zich zo nu en dan een ongezonde geldsituatie voordoen. Het is wel zo dat alles voor jou om de zekerheid van een inkomen draait. Afhankelijk van het sterrenbeeld van jouw Zon beschouw je de zekerheid van het inkomen als een manier om actief, comfortabel, slim, huiselijk, royaal, kieskeurig, prettig, intens, ruim, verzekerd, steeds anders of romantisch te leven (in de volgorde van de tekens). Een andere manier om de Zon in het tweede huis te laten schijnen is door middel van publiek optreden.

  • Oscar Wilde had Zon in het tweede huis.
  • Domela Nieuwenhuis had Zon en Mercurius in het tweede huis.

Zon in het derde huis (geboren tussen middernacht en 2 uur)

Je bent erg duidelijk in communicatie en kunt de dingen helder verwoorden. Alles draait bij jou om contacten met anderen. Instructies en aanwijzingen geven, verkopen of verhalen vertellen passen bij de zon in 3. Geafflicteerd draait het in gesprekken wel erg om jou zelf.

  • Isaac Newton had de Zon in Steenbok in het derde huis.met goede aspecten.
  • Edgar Allen Poe had Zon en Mercurius in het derde huis.
  • Karl Marx had Zon en Maan in het derde huis.
  • Onderwijzer, biologieleraar en schrijver Jac. P. Thijsse had Zon in drie.

Zon in het vierde huis (geboren tussen tien uur ’s avonds en middernacht)

Het zonnetje in huis? Bij goede aspecten is dat zeker het geval. Je bent in de familie degene om wie alles draait of wilt dat graag zijn. Dus trek je op alle mogelijke manieren de aandacht van je familieleden. Thuis ben jij de baas! Het huis waar je woont en de woonomgeving zijn daarom een reflectie van jouw wil en wezen. Jij ziet jezelf als een leider of een ster.

Is je ascendant Leeuw en staat de zon in het vierde huis dan ben je iemand die in de eigen omgeving de aandacht trekt of wil trekken. Met afflicties van de zon is deze positie een aanwijzing voor ongezonde toestanden in het ouderlijk huis.

Een paar voorbeelden: Ringo Starr, Jose Maria Escriva de Balaguer (oprichter Opus Dei, heeft Zon, Maan en Saturnus in vierde huis_)

Zon in het vijfde huis (geboren tussen 8 en 10 ‘s avonds)

Met de Zon in het vijfde huis ben je als leider degene om wie alles draait. Je vindt het leuk om de baas zijn, ook over de kinderen. Kinderen zijn voor jou een expressie van je creatief vermogen. Het leven kan voor jou één groot feest zijn, maar je speelt aan de andere kant vaak met je gezondheid en ….je leven.

Voorbeelden:

Giscard d’Estaing (Zon, Mercurius, Venus en Jupiter in het vijfde huis), J.W. Jones (sekteleider)

Zon in het zesde huis (geboren tussen 6 en 8 uur ‘s avonds)

Als alles draait om je gezondheid en je werk of taken moet de Zon wel een goede aspectering hebben om in dit huis goed te staan. In dát geval is het je eigen vrije wil om in de dienstverlening of in de gezondheidszorg werkzaam te zijn, bijvoorbeeld. Over het algemeen ben je een kei in details.

Andy Warhol, Baghwan Rajneesh, Erich Fromm, Umberto Eco zijn allen voorbeelden van mensen met Zon in VI.

Zon in het zevende huis (geboren tussen 4 en 6 in de middag)

Jij wilt opvallen in gezelschap en als je samen met iemand bent is er gauw de vraag wie er de baas is. Men zegt dat dit niet zo’n prettige situatie is in huwelijkszaken, maar als je partner op zoek is naar iemand die de toon wil aangeven, so what? Minder prettig is het bij afflictie. Je bent dan te vleien, bijvoorbeeld. Als de Zon slechte aspecten ontvangt kun je ziekelijk aandacht vragen van anderen of juist een partner hebben die niet gezond is. Wat jij nodig hebt is vooral een zonnige partner! Pas op voor egoïsme in relaties.

Voorbeelden: Hugh Hefner, Margreet de Boer, Adolf Hitler, Noel Tyl,Selma Schepel

Zon in het achtste huis (geboren tussen 2 en 4 uur in de middag)

Alles draait om uitdagingen, techniek en sex als de Zon (het centrale thema in je leven voorstellend) in het achtste huis staat. Met afflicties ben je iemand die het zichzelf behoorlijk moeiljk kan maken of is je gezondheid een probleem. Je bent nogal veeleisend van aard. Je kunt dit beleven als een leven vol problemen of als een leven vol uitdagingen en kansen. Op de een of andere manier kan leiderschap of kan degene die jouw baas of leider is voor jou een probleem zijn. Soms wijst het op problemen met de vader of de rol van vader, soms op een erfenis. Met goede aspecten ben je een ster in het herstellen en weer aan de praat krijgen van apparaten en andere zaken. Andere mensen kunnen jouw leiding nodig hebben.

Wat voorbeelden? Terence Hill, Michael Erlewine, John F. Kennedy en Ludwig van Beethoven. De componist had zowel Zon als Maan in het moeilijke achtste huis met zware afflicties.

Zon in het negende huis (geboren tussen 12 en 2 uur in de middag)

Alles draait voor jou om je overtuiging, je geloof en om het ontwikkelen van je geest. De zon staat erg goed in het negende huis, omdat je motieven en je visie helder en duidelijk worden gemaakt. Het is een positie voor het doorgeven van je kennis. Daarom zie je vaak zon in negen bij leraren. Je blijft waarschijnlijk je leven lang leren, lezen en eventueel ook vorm van reizen. Veel mensen met deze positie van de zon hebben een relatie met het buitenland. Zo kan je vader of man in het buitenland zijn geboren, je kunt zelf in het buitenland terecht komen maar je kunt je ook specialiseren in zaken die met het buitenland of reizen hebben te maken. De andere kant van de zon in het negende huis is die van de persoon die alleen maar leeft voor één boodschap, de fanaat. Natuurlijk moeten er dan wel harde aanwijzingen zijn…

Wim Kok heeft Zon in het negende huis. Deze positie deelt hij met: Al Gore (reist de wereld af) en Viola Holt. De laatste heeft een tijdje in het buitenland gewoond.

Zon in het tiende huis (geboren tussen 10 en 12 uur in de ochtend)

De zon in het tiende huis hebben kan aangeven dat je zelf uitblinkt of ergens schittert. Dat kan op elk moment van je leven zijn, bijvoorbeeld als kind op school. Misschien was je het best lerende kind thuis of in de buurt. Of je was enig kind! Daaraan heb je de gedachte overgehouden dat je het aan jezelf verplicht bent om zo hoog mogelijk te reiken. Je streeft naar een leidende functie of naar een spilfunctie. Op de een of andere manier zul je dit wel bereiken, al is het de vraag of het in dezelfde mate is als je dacht. Je kunt je toch wel een vorstelijk imago verschaffen door ‘erboven’ te staan of ‘je erboven verheven te voelen’. Of door je te omringen (mogelijk in je functie) met sterren, adel, leiders en vorstelijke personen. Noblesse oblige…Mogelijk heeft de vader een stempel op je ambitieniveau gedrukt.

Voorbeelden: Jack Nicholson (Zon op het MC), Mia Farrow, Ivo Niehe, Satchel Farrow Allen, Fabiola, Willem Nijholt, Cat Stevens, Theo van Gogh en Vittorio de Sica (regisseurs), George Orwell, Josephine Baker, Liz Greene, Thomas Mann, Fridtjof Nansen (poolonderzoeker), Igor Strawinsky, Duttweiler (ondernemer), Greet Hofmans, George Bush sr.

Zon in het elfde huis (geboren tussen 8 en 10 uur ‘s morgens)

Alles draait om je relaties en je vrienden of om je stiefkinderen. Je leeft eigenlijk voor hen en mogelijk word je door hen geleefd. Je neemt de leiding bij het gezamenlijke uitje en doet je best het stralend middelpunt te zijn in de vereniging. Liefst als voorzitter, natuurlijk. Je hebt goede relaties met sterren en bazen. As de Zon in het elfde huis slechte aspecten ontvangt ben je ongezond bezig met vrienden en relaties. Je kunt dan beter af zijn zonder hen…Van groepen vrienden of fans krijg je eer.

Voorbeelden: Michael Douglas, Joris Voorhoeve, Cher, Anne Frank, Donald Trump, Paus Johannes de 23ste, Rohrsach (van de test)

Zon in het twaalfde huis (geboren tussen 6 en 8 uur ’s morgens)

Alles draait voor jou om je privacy, dus roem en succes kun je beter uit de weg gaan. Je zou er niet goed tegen kunnen. In wezen ben je gesloten. Soms uit dat zich in afgesloten zijn of in isolement leven. Bijvoorbeeld incognito in het buitenland. Of je verschuilt je achter een pseudoniem of alias. Als je succesvol bent in de wereld blijf je daarbij zelf liever achter de schermen of anoniem. (Dat kan ook zijn als hoge ambtenaar!) Zo niet, dan ervaar je de roem als hinderlijk. Je ware ik laat je zelden zien.

Voorbeelden van beroemdheden met de Zon in het twaalfde huis zouden er dus niet moeten zijn! Maar ze zijn er toch: Madonna, Dante Alighieri, Ilie Nastase, Hummie van de Tonnekreek (Zon en Mercurius in 12. Dit is wel grappig, astrologietaal. iemand die het privé-leven – 12 – van beroemdheden – Zon- beschrijft –Mercurius-), Bernhard jr., prins Floris en prins Constantijn

EERSTE HUIS

Het eerste huis houdt verband met de ascendant. Immers, de cusp (het begin) van het eerste huis is de ascendant. Daarmee is het het huis dat laat zien hoe je optreedt en wat je doet. Maar ook wat de mensen opvalt aan jou. Andere aanwijzingen hiervoor zijn de ascendanttekens en de aspecten op de ascendant.

Zon in het eerste huis

Jij valt op, treedt op als leider of bent toonaangevend in het gezelschap. Je hebt het helemaal zelf gemaakt. Je bent helder, duidelijk, soms bazig…Met de juiste aspecten zie je er gezond en levendig uit; stralend!

Als ook Mercurius hier staat ben je iemand die meteen zijn of haar mening over alles en nog wat gaat geven.

Als je ascendant Leeuw hebt en zon in het eerste huis in de Leeuw heb je het voorkomen van een ‘superstar’ of in ieder geval het doen en laten ervan… Natuurlijk zou dit worden getemperd met een aspect van Saturnus en aangewakkerd met een vierkant van Jupiter.

Oliver Cromwell had Zon, Mercurius, Pluto en Uranus in het eerste huis en zal direct alveel indruk hebben gemaakt.

James Ensor had Zon in één en Neptunus op de ascendant.

Maan in het eerste huis

Jij bent iemand die persoonlijk is in het optreden en emoties toont. Daardoor schijn je nogal eens te veranderen. Zo heb je ook vaak een ander kapsel of een andere kledinglijn. Mannen met deze positie zijn aantrekkelijk voor vrouwen. Vooral als je Kreeftascendant hebt en alleen als je een vrouw bent ben je met Maan in I op en top een vrouwelijk type. Jij bent populair omdat je zo gewoon bent of precies zoals het hoort…volgens de mode.

Een voorbeeld hiervan is Sylvia Millecam (zie ook Uranus in het eerste huis). Ook Madonna heeft de Maan in het eerste huis, op de ascendant.

Mercurius in het eerste huis

Jij bent degene met het hoogste woord. Heb je ook Tweelingen ascendant? Dan ben je de vlotte prater die direct gezelfschap en aansprak zoekt. Met Maagdascendant komt de kritische noot naar voren. Dan kun je erg kieskeurig overkomen! Je optreden is zakelijk en kordaat. Anderen vinden je slim of intelligent. Staat Mercurius dichtbij je ascendant dan heb je scherpe oogjes die alles zien en kijk je veel in het rond.

Theresa van Avila had Mercurius in het eerste huis.

Venus in het eerste huis

Charmant, lief en aardig en misschien zelfs mooi; genoeg om de mensen aan je kant te krijgen. Met ascendant Weegschaal geeft dit veel aantrekkingskracht (voor zowel mannen als vrouwen). Bovendien ben je een echte diplomaat en kwets je niet graag. Met ascendant Stier komt de luxe kant van Venus naar voren. Dan toon je vooral graag je goede smaak bij een eerste kennismaking. Bij afflictie van moeilijke planeten als Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto kunnen vrouwen met Venus in I de verkeerde indruk geven en mannen met deze positie flirten. Een algemeen nadeel van Venus in het eerste huis is de neiging vooral ook te lief voor jezelf te zijn. Je weegschaal vertelt je dan waarom…

President Putin van Rusland heeft Venus in het eerste huis in Schorpioen. Venus prominent komt veel voor bij politici. In het teken Schorpioen krijgt de diplomatieke charme hier wel een stekelig kantje mee: alléén als je door de verdedigingslinie heen bent!

Peter Paul Rubens had Venus in het eerste huis. Een voorbeeld van een vrouw met Venus in het eerste huis is konining Emma.

Mars in het eerste huis

Energiek aanpakker die het liefst allemaal zelf even doet. Pas daarbij op voor ongelukjes! Heb je een Ramascendant dan ben je bij uitstek de impulsieve doener en kun je in alle sloten tegelijk lopen als je niet oppast.

Howard Dean heeft Mars en Jupiter in het eerste huis staan. Condoleezza Rice heeft ook Mars in het eerste huis, net als Al Gore. Kardinaal Richelieu had Mars in één.

Casanova had Venus, Mars en Jupiter in één. Winston Churchill had ook Mars en Jupiter in het eerste huis. De succesvolle aanpak leefden ze op verschillende terreinen uit:)

Jupiter in het eerste huis

Beetje arrogant, want je bent de wijste en degene die de anderen een lesje leert of vertelt hoe zij het moeten doen. Maar dat doe je wel opgewekt en optimisitisch! Met Boogschuterascendant ben je soms wel erg uitbundig op het eerste gezicht. Met Vissenascendant houd je je overtuiging nog wat vóór je bij een eerste contact. Dan komt vooral je tolerante en tegemoetkomende kant bovendrijven en ben je soms te gul. Zelftoegeeflijkheid is een andere kant van Jupiter in het eerste huis. De gevolgen vind je in het artikel over overgewicht….

Voorbeelden: Uri Geller heeft Jupiter in het eerste huis (en ook Maan en Venus). Christiaen Huygens had Jupiter in het eerste huis, net als kroonprins Rudolf. Shakespeare had zowel Jupiter als Saturnus in het eerste huis staan.

Saturnus in het eerste huis

Zuinig, gereserveerd en voorzichtig treed je naar buiten. Afstand is voor jou belangrijk. Met een Steenbokascendant kijk je heel lang de kat uit de boom en ben je niet geneigd de ladder te pakken om een handje te helpen. Je houdt je dan strikt aan de voorschriften, de regels en de handleiding. Waarom al die voorzorgen? Saturnus in het eerste huis is bang zijn (of haar) gezicht te verliezen.

Camilla Parker Bowles heeft Saturnus is het eerste, met Pluto samen. Dat geeft iets ongenaakbaars. Edgar Allan Poe had Saturnus en Neptunus in het eerste huis. Edouard Manet had Saturnus in één.

Uranus in het eerste huis

Jij hebt iets bijzonders of rebels in je optreden en kunt daarbij shockeren. Je onafhankelijkheid en eigenzinnigheid is het eerste dat mensen van je zien. Pas op voor letterlijke en figuurlijke botsingen. Met Watermanascendant wordt dat nog eens versterkt. Je bent wel een gemeenschapsmens met sociaal gevoel. Echter, je vrijheid is je grootste liefde. Vooral bij afflicties veroorzaak je soms afstand tot anderen en onbegrip. Misschien door je uiterlijk, misschien door je afstandelijke houding.

Koningin Beatrix heeft Uranus in het eerste huis. Ook Sylvia Millecam had deze stand, net als Socrates, kroonprins Rudolf (op de ascendant, net als Ronald Jan Heijn en Karin Carpenter), Bach en Händel.

Neptunus in het eerste huis

Jij hebt iets geheimzinnigs of vaags in je manier van doen dat je buitengewoon fotogeniek maakt. Pas wel op met drank en drugs of medicijnen. Met Vissenascendant en Neptunus in het eerste huis lijk je een zwever en een dromer en niet helemaal van de wereld.

Met deze positie van Neptunus kun je mediamiek zijn of een mystieke uitstraling hebben.

Een voorbeeld hiervan?Cat Stevens. Ook George Washington, Rasputin en Francisco Goya hadden Neptunus in één, met moeilijke aspecten.

Pluto in het eerste huis

Je maakt indruk met je optreden en weet sterk over te komen. Door te overdonderen weet je je zin te krijgen. Ook kun je goed het type de held uitbeelden als je een man bent. Vrouwen met deze positie van Pluto zijn invloedrijk en maken sterke gevoelens los bij anderen (soms in hun voordeel, soms in hun nadeel…).

Met een Schorpioenascendant ben je sterk in het doorgronden van de mensen om je heen en krijg je die indringend blik die mensen wel eens wil afschrikken.

Voorbeelden: Christopher Reeves, Copernicus, Abraham Lincoln, George W. Bush en Mick Jagger zijn voorbeelden van mannen; koningin Juliana en Camilla Parker Bowles van vrouwen met Pluto in één.

Terug naar boven

 


 TWEEDE HUIS

Het tweede huis is het huis van je bezit en je inkomsten en daarmee van datgene dat je zekerheid verschaft in het leven.

Zon in het tweede huis

Het zonnetje schijnt in het huis van de financiën. Kan het beter? Alleen bij afflicties (in de geboortehoroscoop of door een transit) kan zich zo nu en dan een ongezonde geldsituatie voordoen. Het is wel zo dat alles voor jou om de zekerheid van een inkomen draait. Afhankelijk van het sterrenbeeld van jouw Zon beschouw je de zekerheid van het inkomen als een manier om actief, comfortabel, slim, huiselijk, royaal, kieskeurig, prettig, intens, ruim, verzekerd, steeds anders of romantisch te leven (in de volgorde van de tekens).

Oscar Wilde had Zon in het tweede huis. Domela Nieuwenhuis had Zon en Mercurius in het tweede huis.

Maan in tweede huis

Soms is het er wel, soms is het er niet. Periodiek heb je toestanden met geld en daarom doorlopend behoefte eraan. Bezit is voor jou emotie. Dat is des te sterker als de Maan in eigen teken (Kreeft) staat of in het teken Stier. Mogelijk (en met andere aanwijzingen!) heb je acteertalent.

John Travolta heeft Maan in de Maagd in het tweede huis. Antoni Gaudi had eveneens de Maan in twee, in het teken Weegschaal.

Mercurius in het tweede huis

Jij denkt steeds aan methodes om je inkomen of je bezit te vergroten. Je bent iemand die verstandig en zakelijk met geld omgaat. Allen bij afflicties of moeilijke transits word je nerveus over je inkomenspositie.

Jan Ligthart had Mercurius in het tweede huis. Zo ook Sven Hedin (ontdekkingsreiziger die vooral Azië bezocht)

Venus in het tweede huis

Jij houdt van geld verdienen maar nog meer van geld krijgen. Geld is voor jou een manier om comfort en luxeartikelen te verkrijgen. Daarvoor zet je al je kwaliteiten in. Met Venus in Stier of Weegschaal kan dat je charme zijn. Een vierkant of oppositie met Pluto versterkt de behoefte aan financiële zekerheid zo erg, dat je er hebzuchtig van kan worden!

Een voorbeeld is Brahms.

Mars in het tweede huis

Jij werkt voor je geld en bent steeds bezig met geld en geld verdienen. Je hebt de neiging het impulsief weer uit te geven ook…Vooral als Mars in Ram staat of in Weegschaal (dan doe je dit uitgeven samen met je partner).

Machiavelli had Mars in het tweede huis in Vissen in oppositie met Pluto (door de oppositie met Pluto een mooi zinnebeeld voor machtsmisbruik op financieel gebied; over lijken gaan desnoods om je doel te bereiken)lalles doen om je doel te bereiken en daarbij ook over lijken durven gaan.’ les doen om je doel te bereiken en daarbij ook over lijken durven gaa.’

Jupiter in het tweede huis

Meer geld, toename van inkomsten en vergroting van je bezit, daar ga je voor. Je bent tegelijk een big spender, maar je komt er wel, je hebt er vertrouwen in. Zo nu en dan echter overschat je je inkomstenbron en geef je teveel uit. Er zit echter altijd een groeimogelijkheid op inkomensgebied vast aan deze stand van Jupiter. In het bijzonder als Jupiter sterk staat, dus in Boogschutter of Vissen. En met een zonteken Boogschutter en Jupiter in het tweede huis zit een hoger inkomen dan bij de start er zeker in.

Voorbeeld: Jupiter en Pluto staan in het tweede huis van Calvijn.

Met het systeem van gelijke huizen vind je in de horoscoop van Bill Gates Jupiter én Pluto in het tweede huis. Dat geeft een sterke groei van het inkomen aan en grote macht op dit gebied. Voor je je rijk rekent met deze stand: hij heeft 6 succesfactoren onder de midpunten! (NB Met Placidus komen Jupiter en Pluto in het derde huis in de horoscoop van Gates terecht…)

Bestsellerschrijfster Ruth Rendell heeft eveneens deze positie, net als Pim Fortuyn had.

Saturnus in het tweede huis

Uit angst voor een tekort of door een nare ervaring van vroeger ga je voorzichtig met geld om. Soms te zuinig, zodat je jezelf tekort doet of bekend komt te staan als Scrooge met Kerstmis. Maar ook die had wel iets op de bank staan…

Cornelis Lely had Saturnus in het tweede huis. Ook Theo van Gogh had Saturnus in twee.

Uranus in het tweede huis

Traditineel staat dit voor alternatieve bronnen van inkomsten. Dat betekent dat je je geld niet op een gangbare wijze verdient of …uitgeeft. Hoop doet leven, daarom speculeer je of koop je veel bij Dayzers.

Chr. Morgenstern (lyricus) had Uranus in twee, zo ook Koen Wauters

 Neptunus in het tweede huis

Jij bent een dromer op financieel gebied. Er zou een periode in je leven kunnen zijn dat je door werkeloosheid of naïef gedrag geld bent verloren of hebt gemist. In ieder geval komt en gaat geld bij jou op een eigenaardige manier. Maar ach, kan je dat ook maar iets schelen?

Isaac Newton had Neptunus in het tweede huis. Willem Oltmans ook.

Pluto in het tweede huis

Geld is macht en dus wil je er veel van. Inkomsten en uitgaven controleren kan voor jou een obsessie of een probleem worden bij afflictie of door een moeilijk transit in een bepaalde periode. Je moet dan met geld bezig zijn.

Voorbeeld (met gelijke huizen) zijn Marcel van Dam. Paul Verhoeven en Steven Spielberg met Pluto in het tweede huis. Vrouwen: Lucrezia Borgis

Terug naar boven


 

DERDE HUIS

Het derde huis is het huis van de naasten, je buren en je broers en zussen. Het is het huis van de communicatie en de uitwisseling van informatie. Je eerste lessen krijg je in het derde huis.

Zon in het derde huis

Je bent erg duidelijk in communicatie en kunt de dingen helder verwoorden. Alles draait bij jou om contacten met anderen. Geafflicteerd draait het in gesprekken wel erg om jouzelf.

Isaac Newton had de Zon in Steenbok in het derde huis.met goede aspecten. Edgar Allen Poe had Zon en Mercurius in het derde huis. Karl Marx had Zon en Maan in het derde huis. Onderwijzer, biologieleraar en schrijver Jac. P. Thijsse had Zon in drie.

Maan in het derde huis

Je hebt contact met anderen broodnodig. Vooral met bondgenoten en zielsverwanten. Ben je een man, dan heb je opvallend veel vrouwelijke kennissen. Andersom zijn er ook veel mensen die jou herkennen op straat. In het algemeen leer je het best door ervaring. Je bent erg nieuwsgierig en dat wordt versterkt door een aspect met Mercurius of heer drie.

Leonardo da Vinci had de Maan en Jupiter in het derde huis in het teken Vissen. Jeanne d’Arc eveneens, maar dan in het teken Weegschaal. Madamme de Pompadour had de Maan hier in de Stier. Prinses Máxima heeft de Maan in Waterman in het derde huis

Shakepeare had Maan in drie in het teken Weegschaal.

Mercurius in het derde huis

Je kunt goed leren en bent verbaal sterk. Je weet feiten goed door te geven. Je schrijft en belt veel en leert gemakkelijk. Alleen: slechte aspecten van Uranus of Neptunus leiden je af.

Regisseur Paul Verhoeven is een mooi voorbeeld van Mercurius in het derde huis.

Venus in het derde huis

Je hebt spreek- en schrijftalent. Je weet je boodschap charmant en met veel gevlei te brengen. Als man heb je veel vrouwelijke kennissen. Met een goed aspect met Mercurius of heer drie kun je vlot schrijven.

Christopher Reeves had deze positie, zo ook Tsaar Peter I.

Mars in het derde huis

Met jou krijg je snel woorden. Je hebt een scherpe tong en je zegt wat je voor de mond komt. Er is kans op stotteren met deze positie van Mars omdat je te snel praat of denkt.

Je leert echter snel. Leren gaat bij jou het best door het zelf uit te proberen. Je neemt risico’s op reis en wilt te snel gaan. Pas dan op voor ongelukken. Vrouwen meet Mars in het derde huis hebben veel mannen om zich heen . Misschien broers?

Maarten Luther had Mars, Venus en Saturnus in het derde huis. In de horoscopen van Victor Hugo, Koningin Emma en Oscar Wilde staat Mars in het derde huis.

Jupiter in het derde huis

Jij hebt de neiging teveel te praten en het beter te weten, maar het wordt je niet ernstig kwalijk genomen omdat je ook weer veel weet. Je doet soms wijze uitspraken. Je hebt wat men een brede algemene ontwikkeling noemt. Je kunt over veel dingen meepraten. Bij afflictie van Jupiter is het advies: uitkijken op reis.

Karl May had zowel Jupiter als Saturnus in het derde huis. Antoni Gaudi had Jupiter in het derde huis.

Saturnus in het derde huis

Een beperkte of zeer conservatieve meningsvorming is jouw deel. Dat zou kunnen zijn omdat je weinig personen om je heen had om mee te praten toen je zeer jong was. Het is een positie voor een enig kind, bijvoorbeeld. Je focust scherp op één bepaald onderwerp en interesseert je niet voor andere. Dat beperkt je conversatiemogelijkheden helaas. Maar op jouw terrein ben je meester.

Voorbeelden: Henri Polak

Uranus in het derde huis

Spanningen met de buren of broers en zusters? Het zit erin als Uranus is geafflicteerd (slecht geaspecteerd). Je kunt koppig vasthouden aan je eigen opvattingen met deze positie van Uranus, maar ook ineens heldere ideetjes krijgen en die bekend willen maken. Op reis kunnen zich onverwachtezaken voordoen.

Wijlen Melly Uyldert heeft Uranus in het derde huis van de horoscoop, zo ook Henri Landru

Neptunus in het derde huis

De fantasie, het ideeal en het geloof in het huis van het verstand kleurt de feiten… Je droomt nogal eens weg op school. Of je hebt bepaalde godsdienstige of mystieke meningen die je medescholieren of buren nogal vreemd vinden. Met Neptunus in dit huis mis je nogal eens de bus.

Voorbeeld is Jan Pronk die in het goede gezelschap is van Copernicus, Balkenende, Honoré de Balzac . Auguste Rodin en Calvijn.

Pluto in het derde huis

Sterke broers en zusters gehad? Je hebt in ieder geval de neiging je mening te verdedigen en een broertje dood aan school. Moeilijkheden met de buren of juist een intens contact. Het is voor jou alles of niets. Je bent iemand die de feiten onderzoekt of zich specialiseert in de kennis over éen bepaald onderwerp. Verbaal ben je sterk.

Marie Curie had Pluto in het derde huis.

VIERDE HUIS

Het vierde huis heeft te maken met je ervaringen, speciaal die ervaring die je hebt opgedaan in je jeugd, thuis bij je ouders. Afgeleid van deze betekenis is het vierde huis ook de sector waarin je gegevens vind over je huidige woonomgeving en gezin. Het vierde huis geeft ook het zelfbeeld aan (tegenover het tiende huis en het MC die aangeven wat je imago is).

Zon in het vierde huis

Het zonnetje in huis? Bij goede aspecten is dat zeker het geval. Je bent in de familie degene om wie alles draait of wilt dat graag zijn. Dus trek je op alle mogelijke manieren de aandacht van je familieleden. Thuis ben jij de baas! Het huis waar je woont en de woongeving zijn daarom een reflectie van jouw wil en wezen. Jij ziet jezelf als een leider of een ster.

Is je ascendant Leeuw en staat de zon in het vierde huis dan ben je iemand die in de eigen omgeving de aandacht trekt of wil trekken.

Met afflicties van de zon is deze positie een aanwijzing voor ongezonde toestanden in het ouderlijk huis.

Een paar voorbeelden: Ringo Starr, Jose Maria Escriva de Balaguer (oprichter Opus Dei, heeft Zon, Maan en Saturnus in vierde huis_)

Maan in het vierde huis

Met een beetje slechte aspecten loop je kans een moederskindje te worden. Ben je niet vaak bij moeders op bezoek, dan is het wel zo dat je je huis inricht en eet zoals bij moeder thuis. De familie heeft een grote invloed op jouw persoonlijk leven. Je bent gehecht aan je vaderland en familie. De familie gaat bij jou zelfs voor je partner! Jij ziet jezelf als een populair en aanhankelijk persoon.

Met afflicties van de Maan kan het huishouden ongewoon en ongeregeld zijn en moet er aandacht worden besteed aan de (eet-) gewoonten. Ook kan er dan in de jeugd een nare ervaring hebben plaatsgevonden, die later zwaarmoedige buien veroorzaakt.

 

Franz Jozef Strauss had deze positie van de maan, zo ook Robert MacNamara, Steven Spielberg en Paul Jambers, allen in het systeem van gelijke huizen.

Mercurius in het vierde huis

Bij jou thuis wordt veel gepraat, komt veel bezoek langs en wordt veel gelezen. Het is het huis van de intellectueel en de contactpersoon voor de buren. Ook broers en zussen, medestudenten of scholieren zijn vaak bij jou in huis te vinden. Je hebt immers graag mensen iop bezoek. Thuis was je het drukste en best lerende kind. Tot vreugde van je ouders heb je hun opvattingen overgenomen. Je vindt jezelf best slim, zakelijk, feitelijk en inteligent.

Met Maagd op de ascendant ben je wat selectiever in het uitnodigen van mensen en wat kritischer op de meningen van huis uit.

Voorbeeld is Richard Nixon met Maagd ascendant en Zon, Mercurius en Jupiter in IV

Indira Ghandi had Zon en Mercurius in IV

Venus in het vierde huis

Je bent iemand die van zijn of haar vaderland houdt en het huis met liefde inricht. Comfort en mooie dingen omringen je in je woonomgeving en je hebt mooie herinneringen aan ‘thuis’. Een prettige jeugd is jouw deel en dat geeft je een goede basis voor later. Je bent een goede gastheer of gastvrouw en vind jezelf best aardig.

Met de verkeerde aspecten op Venus ben je iemand die is verwend of zichzelf verwent met teveel lekkers en luxe.

Voorbeelden: prinses Máxima en Zsa Zsa Gabor

Mars in het vierde huis

Bij jou thuis was het een heftig gedoe, met veel mannen in huis. Er werd thuis gewerkt en geruzied, voornamelijk door jouzelf. Misschien werk je nu nog aan huis. Is het niet voor je baan , dan wil je wel veel aan je huis vertimmeren. Want je gebruikt je energie vooral in huis….Of je hebt van huis uit veel energie. Je vindt jezelf een energiek mens.

Bette Midler is een goed voorbeeld hiervan. Ook Luciano Pavarotti heeft Mars in het vierde huis.

Jupiter in het vierde huis

Vroeger was het beter? Het was in ieder geval ruimer (financieel of letterlijk). Je herinneringen aan thuis zijn positief en je hebt vertrouwen in je ouders. Met wat slechte aspecten kan het wel eens uitgroeien tot een overdreven voorstelling van zaken! Een voordeel van de positie van Jupiter in het vierde huis is een verzorgde oude dag. Een nadeel van deze positie is dat je ouders je iets teveel kunnen hebben beschermd en verwend. Zo duurt het langer eer je zelfstandig wordt…Je vindt jezelf een ontwikkeld, tevreden mens.

Is Boogschutter je ascendant? Dan ontwikkel je je het liefst thuis of in eigen omgeving.

Edith Piaf had Jupiter in IV, zo ook Tom Jones, Pavarotti, Camilla Parker Bowles en Chuck Berry

Saturnus in het vierde huis

Vroeger was alles minder? Het was zeker krapper! Je herinnering aan vroeger zijn gekleurd door armoede, narigheid en frustraties. Zelfs met goede aspecten hangt er nog een zuinig geurtje aan je jeugdherinnneringen. Zelfs als je ouders welgesteld waren ben je nog kort gehouden met geld of door strakke opvoedingsregels. Het resultaat is dat je jezelf ziet als een verantwoordelijk mens.

Met Steenbok ascendant en deze positie ben je geneigd het net zo zuinig aan te doen als vroeger bij moeders thuis.

Tom Jones heeft Saturnus in IV en Steenbok ascendant. Bette Midler heeft Saturnus in IV in de horoscoop, zo ook Marilyn Monroe en Escriva de Balaguer. Hij heeft Zon, Maan en Saturnus in vier en had een armoedige jeugd

Uranus in het vierde huis

Jij bent de rebel geweest thuis en jouw eigen gezin onderscheid zich compleet van dat van je ouders vroeger. Je wilt een modern gezin met onafhankelijke gezinsleden en liefst in een moderne, internationale en stadse omgeving. Is dat niet mogelijk, dan richt je je huis in naar de nieuwste mode of met de nieuwste apparatuur om maar te laten weten dat je onafhankelijk bent en vrij om je eigen zin te doen. Tja, dan krijg je natuurlijk wel eens te maken met opstandige familieleden. Maar de vraag is of je je daarvan veel aantrekt. Je vindt jezelf een bijzonder mens.

Frank Sinatra had Uranus in IV. Stefi Graf heeft ook Uranus in het vierde huis.

Neptunus in het vierde huis

De dromer van het huisgezin van vroeger kan met slechte aspectering de teleurgestelde in de familie van nu zijn. Op de een of andere manier stelt het familieleven en het gezinsleven teleur. Er is altijd wat en je hebt geheimen voor je familie of zij houden jou onwetend. Het is allemaal wat vaag. Verslaving kan een erfelijke kwaal zijn. Neptunus in het vierde huis kan idealisme, geloof maar ook alcoholisme in jouw jeugd tot een item maken. Je ziet jezelf als idealist of als ….slachtoffer.

Heb je Vissen ascendant? Pas dan op voor een isolement door je in huis terug te trekken.

Voorbeeld: Billy Graham, Nicki Lauda, Rob Scholte

Pluto in het vierde huis

Thuis had je het moeilijk en het hebben van een eigen gezin is een grote uitdaging. Een herinnering aan het verleden kan een obsessie voor je vormen. Mogelijk was een van de ouders bijzonder tiranniek. In ieder geval ben je zelf thuis – of in je eigen land, omgeving – dominant. Je vindt jezelf deskundig en invloedrijk.

Met Schorpioen ascendant kun je je ontwikkelen tot een huistiran. In ieder geval wil je invloed uitoefenen op de mensen in je naaste omgeving.

Voorbeelden: koningin Beatrix heeft Pluto in IV (equal house), zo ook Joseph Stalin, Cliff Richard , Bette Midler, Liza Minelli en John Lennon

Terug naar boven 


 

VIJFDE HUIS

Het vijfde huis is het huis van de kinderen, het spel, de verloving, de omgang met de andere sexe, de hobbies en de liefhebberijen, maar ook het huis dat aangeeft hoe je zelf leiding geeft. Het is het huis van de (pro)creativiteit, van scheppingskracht.

Veel planeten in het vijfde huis hebben legt het accent in je leven op kinderen, liefhebberijen, feesten en hobbies. Donna Summer heeft Zon, Maan, Mercurius, Mars en Jupiter in dit huis in het teken Steenbok. Prinses Máxima heeft Zon, Mercurius en Saturnus in het vijfde huis.

Zon in het vijfde huis

Met de Zon in het vijfde huis ben je als leider degene om wie alles draait. Je vindt het leuk om de baas zijn, ook over de kinderen. Kinderen zijn voor jou een expressie van je creatief vermogen. Het leven kan voor jou één groot feest zijn, maar je speelt aan de andere kant vaak met je gezondheid en ….je leven.

Voorbeelden:

Giscard d’Estaing (Zon, Mercurius, Venus en Jupiter in het vijfde huis), J.W. Jones (sekteleider)

MAAN IN HET VIJFDE HUIS

Dit lijkt mij een goede positie voor het toneel. De maan staat in het huis van de kinderen niet goed geplaatst en dat zou je eigenlijk wel verwachten van de maan. Het vijfde huis is echter een speelterrein, een feestje. En daar past een zorgzame en bezorgde maan niet. Je bent met deze positie soms erg persoonlijk betrokken bij je kinderen en hangt aan je geliefde. Maar dat hangt dus ook een beetje af van het teken van de maan . Met moeilijke aspecten kun je de andere kant van die maan gaat laten zien in dit huis. Bijvoorbeeld de behoefte aan aandacht van de andere sexe of een liefhebberij die meer en meer een manie wordt. Of het moederschap of vruchtbaarheid staan centraal in je leven (als je een vrouw bent, uiteraard).

Voorbeelden: Linda Lovelace (pornoster), Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Joke de Kruijff, Chuck Berry, Rob Scholte, John Updike, Soraya van Persie

Mercurius in het vijfde huis

Je hoopt wel op intelligente kinderen met deze positie, zodat je met ze kunt schaken of dammen. Jouw hobby heeft met denkwwerk te maken.

Voorbeelden: Craig Russel, Ton Sijbrands

Venus in het vijfde huis

Een mooie aanwijzing voor kunst of iets kunstzinnigs als liefhebberij of plezier hebben van mooie en luxe dingen in het leven. Je houdt van kinderen en contact met de andere sexe geeft je veel genoegen. Het is duidelijk dat moeilijke aspecten op Venus in het vijfde huis je liefdeleven op een onaangename manier in het middelpunt doet terechtkomen. Met deze positie ontvang je gunsten van de andere sexe.

Voorbeelden: Bruce Springsteen, Craig Russel, Udo Jürgens, Rod Stewart, Prince William

Mars in het vijfde huis

Prins Charles, Martin Simek en Hugh Hefner hebben iets gemeen. Alle drie hebben zowel Mars als Jupiter in het vijfde huis staan. Iemand noemde dit het teken van ‘grote playboy’.

Als je Mars in het vijde huis hebt heb je plezier in je werk of kost je hobby je veel energie en werk. Misschien sport je? Als er moeilijke aspecten aan te pas komen wordt Mars een driftig en hartstochtelijk speler, misschien een gokker.

Peter Niehenke (Duits astroloog) moet het doen met Mars in vijf, net als Escriva de Balaguer (oprichter Opus Dei), Bart de Graaf en Prince

Charles Manson heeft Mars en Neptunus in vijf, net als Carl Sagan.

Jupiter in het vijfde huis

Jij groeit door je hobby en door de omgang met kinderen en de andere sexe. Aan de andere kant wijst Jupiter op veel en op meer en dat is wat je wilt.

Voorbeelden: Peter Sellers, Ton Sijbrands, Arnold Schwarzenegger, Ron Brandsteder, John Updike, Derek de Lint, Craig Russel, Erich von Däniken, Mia Farrow (samen met Neptunus, Jupiter/Neptunus kan wijzen op acteertalent, zeker in het vijfde huis!)

Saturnus in het vijfde huis

De planeet van remming, verantwoordelijkheid en afstand in het huis van de omgang met de andere sexe en van de kindervreugd kan niet anders dan een domper op de feestvreu;gde zetten. Zelfs met goede aspecten wijst deze positie op ernst en voorzichtigheid. Kortom: je neemt het spel zeer serieus. Uit angst om te worden afgewezen ben je wat schuw.

Veel voorbeelden: Christina Onassis, Miguel Indurrain, Jerry Lewis, Ulrike Meinhof, Pierre Kartner, Carlo Boszhard, Rob Scholte

Uranus in het vijfde huis

Onafhankelijk blijven van de andere sexe, dat is je wens met deze positie van Uranus. Je demonstreert die onafhankelijkheid vooral in je liefhebberijen, dus is het zelfdzaam als jij en je liefdespartner die delen. Mogelijk is in jouw puberteit iets onverwachts en schokkends gebeurd dat je (met afflictie) een verkeerd beeld van de andere sexe heeft gegeven.

Voorbeelden: Chuck Berry, Elvis Presley, Dalai Lama, Tom Selleck, Margareth Thatcher

Neptunus in het vijfde huis

Neptunus is de planeet van illusies. In het vijfde huis houdt creativiteit verband met illusies (zoals film, theater en poppenkast maar ook muziek). Deze positie kan erop wijzen dat er illusies of teleurstellingen kunnen zijn in verband met kinderen. Je hebt de neiging kinderen te idealiseren en (soms teveel) de hemel inprijzen. Aan de andere kant kan het wijzen op artistieke, erg in zichzelf gekeerde, of dromerige kinderen. Alleen als Neptunus erg zwaar is geafflicteerd en bij de cusp staat, met daarbij een horoscoop die aanwijzingen geeft voor niet gecontroleerde drift, dan kan Neptunus wijzen op nare situaties in verband met kinderen.

Voorbeeld: Charles Manson, Udo Jürgens, Mia Farrow

Pluto in het vijfde huis

Een fanaat op het gebied van de hobbies? Zodra je een liefhebberij hebt stort je je erop en laat je niet meer los en weet je er alles van. Helaas gaat het soms ook zo met kinderen en geliefde. De kinderen of de lover obsedeert je dan. Met moeilijke aspecten kun je wel erg stevig de baas willen zijn of heb je problemen met het krijgen van kinderen.

Voorbeelden: Annemarie Jorritsma, Gerard Cox

Terug naar boven


 

ZESDE HUIS

Het zesde huis is het huis van de dienstverlening, het dagelijks werk en de ziekten. Waarom deze combinatie? Misschien heeft ondergeschikt zijn negatief effect?

 Zon in het zesde huis

Als alles draait om je gezondheid en je werk of taken moet de Zon wel een goede aspectering hebben om in dit huis goed te staan. In dát geval is het je eigen vrije wil om in de dienstverlening of in de gezondheidszorg werkzaam te zijn, bijvoorbeeld. Over het algemeen ben je een kei in details.

Andy Warhol, Baghwan Rajneesh, Erich Fromm, Umberto Eco zijn allen voorbeelden van mensen met Zon in VI.

Maan in het zesde huis

Je bent een zorgzaam en ervaren type op je werk en hebt eigenlijk altijd werk nodig. Je kunt niet zonder de gedachte dat ze je op je werk niet kunnen missen. Let wel een beetje op je maag en darmen, vooral ook letten op wat je eet en je dieet. Emoties hebben veel invloed op je ‘welbevinden’.

Hugh Hefner en Anouk Aimee hebben de Maan in het zesde huis

Mercurius in het zesde hius

Je bent een perfectionist en iemand die soms te veel op de kleintjes (de details) let. Of het komt in jouw werk juist op de details aan.

Voorbeelden zijn Pierre Kartner en Danny de Munk: Mercurius in VI

Venus in het zesde huis

Het gemak dient de mens en jij dient het gemak. Je houdt van je werk, maar niet van vuile handen maken. Je hoopt daarom op leuk en aangenaam werk. Misschien moet je wat minder zoetigheid eten.

Hugh Hefner en voormalig minister Els Borst delen deze positie.

Mars in het zesde huis

Als je het gevit kan beperken kun je met deze positie mooi werk verrichten. Werken met apparaten en gereedschappen hoort bij Mars in zes, maar zie: Omar Shariff heeft deze positie ook. Je mannelijke kwaliteiten inzetten is dus een andere optie.

Jupiter in het zesde huis

Dit is een aanwijzing voor werk dat met genezen of lesgeven te maken heeft. Een goede positie voor coaches (of aan de voorbeelden te zien: van vrouwen die hun man steunen)

Tipper Gore heeft Jupiter in het zesde huis, net als Hillary Clinton (zeer waarschijnlijk). Ook Carlos Santana heeft Jupiter in zes.

SATURNUS IN HET ZESDE HUIS

Je werk serieus nemen en andersom: serieus werk hebben. Het werk kan zwaar zijn en saai maar je doet braaf je plicht. Depressie kan het gevolg zijn van vreugdeloos werken. Je neemt ook gezondheid en ziekten serieus. Dit is een positie voor iemand die nauwkeurig of verantwoordelijk moet zijn.

Voorbeelden: Miles Davis, Pim Jacobs, Ien Dalis, Anouk Aimee, Julie Andrews, Umberto Eco, Johan Friso Sat in VI

Uranus in het zesde huis

Je werkt het liefst onafhankelijk en wilt op je werk vrij zijn om het op jouw eigen manier te doen. Voor ondergeschikte ben je eigenlijk (te) rebels. Misschien heb je een bijzonder beroep? Spanningen kunnen je ziek maken.

Jimmy Carter en Martin Gaus hebben Uranus in VI

Neptunus in het zesde huis

Hier staat Neptunus uiterst zwak. Alleen met zeer goede aspecten kan er iets uitkomen van idealistisch werk, hulpverlening of vrijwilligerswerk (dat dan voor niets en met veel opofferingen wordt gedaan). Eigenaardige ziekten of ziekten die nog onbekend zijn horen bij Neptunus in het zesde huis. Een goede kant hiervan is mededogen met zieken. Een positieve uitwerking is werken voor de media. (Neptunus heeft met alles te maken dat onzichtbaar is, draadloos, van ver komt of niet echt is – zoals een televisiebeeld). Een andere optie: verslaafd zijn aan je werk. Let op dat je geen sloofje wordt.

Bart de Graaf had Neptunus in VI

Pluto in het zesde huis

De fanaat in het huis van het werk kan moeilijk ophouden en is geobsedeerd door het werk. Hier is de specialist bezig die deskundig te werk gaat en een autoriteit is op zijn of haar vakgebied. Een nadeel van deze positie is de kracht van ziekten die toeslaan. Ziekte of werk: het zijn uitdagingen voor Pluto in het zesde huis.

Koningin Elisabeth van Engeland heeft Pluto in het zesde huis net als Paul Newman. Paul Newman heeft Pluto in oppositie met Mercurius op de ascendant..

ZEVENDE HUIS

Het zevende huis houdt verband met de descendant. Immers, de cusp (het begin) van het zevende huis is de descendant. Daarmee is het het huis dat laat zien hoe je anderen op jou overkomen. Maar ook wat je opvalt aan de mensen met wie je samenleeft of samenwerkt als partner.Het is het huis waaraan je ziet wat je nodig hebt.

Zon in het zevende huis

Jij wilt opvallen in gezelfschap en als je samen met iemand bent is er gauw de vraag wie er de baas is. Men zegt dat dit niet zo’n prettige situatie is in huwelijkszaken, maar als je partner op zoek is naar iemand die de toon wil aangeven, so what? Minder prettig is het bij afflictie. Je bent dan te vleien, bijvoorbeeld. Als de Zon slechte aspecten ontvangt kun je ziekelijk aandacht vragen van anderen of juist een partner hebben die niet gezond is. Wat jij nodig hebt is vooral een zonnige partner! Pas op voor egoïsme in relaties.

Voorbeelden: Hugh Hefner, Margreet de Boer, Adolf Hitler, Noel Tyl,Selma Schepel

Maan in het zevende huis

Emoties spelen een rol bij één op éénrelaties. Jij zou zeggen: ja natuurlijk doen ze dat! Maar in dit geval kun je stellen dat je soms primair reageert en teveel op je instinct afgaat bij je partnerkeuze. Is de maan goed geaspecteerd dan kun je trouwen met iemand die zorg behoeft. Zo kan de wens kinderen te krijgen ook een reden voor je zijn om te gaan trouwen. Of die voor jou moet zorgen. Je zoekt dan een moederlijke partner, volgens het boekje. Regelmaat vind je fijn! Je trouwt ook omdat het zo hoort. Ik denk dat je gewoon iemand nodig hebt in je leven. Dat het zo duidelijk in de horoscoop is aangegeven kan erop duiden dat het niet zo simpel is een partner te vinden als het lijkt. En grilligheid of wisselend humeur kan de aanleiding zijn voor onbestendigheid bij elke samenwerkingsvorm.

Voorbeelden: Queen Elisabeth, Marilyn Monroe, Shirley Temple, Koningin Fabiola, Pim Lier (onechte zoon Prins Hendrik), Mesmer (de ‘uitvinder’ van de therapeutische hypnose)

Mercurius in het zevende huis

Jij babbelt wat af met je partner. Wat je nodig hebt is aanspraak. Dat is misschien een goede reden om te trouwen voor jou. Of je bent jong getrouwd (type studentenhuwelijk) of je doet het omdat het zakelijk gunstig is. Eigenlijk kijk je vrij nuchter tegen partners aan. Je vindt de anderen misschien kritisch, maar zelf ben je ook selectief en kieskeurig. Huwelijkse voorwaarden zouden bij deze positie passen. Meningsverschillen kunnen vooral bij afflictie ruzie en onenigheid in alle samenwerkingsvormen veroorzaken. Probeer je kritische opmerkingen eens voor je te houden. Positief aan jou is je belangstelling voor anderen.

Voorbeelden: Hugh Hefner, acteur Lee Majors, Pieter van Vollenhoven (heeft ook Venus en Saturnus in het zevende huis)

Venus in het zevende huis

Charmant, lief en aardig en misschien zelfs mooi; dat moet jouw partner zijn. En als het even kan ook nog trouw. Jij bent iemand die uit verliefdheid of liefde trouwt en als je een man bent heb je gewoon een vrouw nodig. Om mee te pronken (als Venus in Leeuw staat) of om steeds weer te moeten veroveren (in Schorpioen). Een paar moeilijke aspecten en het is wat minder leuk in het huis van de samenwerking. Dan ligt ontrouw op de loer.

De sopraan Birgit Nilsson is een voorbeeld, net als Pieter van Vollenhoven en Kurt Cobain..

 Mars in het zevende huis

Jij richt al je daadkracht en energie op het huis van de samenwerking. Met afflicties ben je een ruziemaker die het eigenlijk het liefst zelf doet maar een partner nodig heeft om zich tegen af te zetten. Met goede aspecten doen jullie alles samen, vooral sporten, en misschien ook werken. Mannen met Mars in zeven hebben een partner die de broek aanheeft.

Voorbeeld: Jerry Lewis, Chuck Berry, George Washington, Mesmer

Jupiter in het zevende huis

Jij wordt beter of gelukkiger van het huweiijk of je hebt er meer dan één van. Tsja, vooral in een beweeglijk dubbel teken (Tweelingen, Vissen) is er kans op méér dan een lange relatie. De andere kant is dat je samen met je vaste partner veel reizen gaat maken en vooruit komt op de maatschappelijke ladder. Je werkt graag samen! Vertrouwen is een belangrijk punt in je huwelijk. Als dat er niet meer is…

Prinses Margriet heeft Jupiter in het zevende huis net als John Cleese, Johan Sebastian Bach. Ook: Dane Rudhyar, Noel Tyl en Michael Erlewine (astrologen)

Saturnus in het zevende huis

Omdat je een beetje bang bent te struikelen zoek je een serieuze partner waar je op kunt bouwen. Daarbij neem je zijn of haar tekortkomingen voor lief. Je hebt een wettige, aan alle kanten vastgetimmerde relatie en voelt je verantwoordelijk voor de ander. Andersom zou er de neiging zijn voor zekerheid en verzekeringen te kiezen. Voor vrouwen wijst dat soms op een oudere, gesettelde man. Met afflictie is het een huwelijk waar anderen bang van zouden worden. Dan is er letterlijk of figuurlijk afstand tot elkaar, scheiding en eenzaamheid in het huwelijk. Wantrouwen ook. Breuken met allerlei relaties komen dan voor. Saturnus in het zevende huis maakt conservatief in samenwerking en soms een beetje echt ouderwets. Niet altijd is er sprake van een ‘laat huwelijk’ of een huwelijk met een groot leeftijdsverschil, maar soms wel.

Voorbeelden: Natalie Wood, Margreet de Boer, Pieter van Vollenhoven, Florence Nigthingale, Michelangelo, Voltaire, David Bowie, Prins van Monaco

Uranus in het zevende huis

Jij hebt iets bijzonders of rebels in het huwelijk. Het is al heel bijzonder als je getrouwd bent, maar als je het doet doe je het met een vriend of vriendin, een kameraadje, en voor de gezelligheid. Anderen zullen je manier van samenwerken en samenleven misschien vreemd vinden. Of je partner heeft iets bijzonders of is een vreemdeling. Met zware afflicties ligt de scheiding op de loer en daarmee de reeks relaties die elkaar kunnen opvolgen met Uranus in zeven. Dan kun je je sterk ergeren aan anderen. Want dan wil je vooral vrij zijn en vrij blijven in het huwelijk…Anderen doen het wat kalmer aan. Die kiezen voor een alternatieve samenlevingsvorm, bijvoorbeeld.

Voorbeelden: Hugh Hefner, Selma Schepel, koningin Victoria (!), Indira Ghandi, Martine Bijl, Ad Melkert en Gerard Dupardieu, Mozart, Liz Greene

Neptunus in het zevende huis

Jij trouwt omdat je romantische idealen hebt. Je begrijpt dat je vaak bedrogen uitkomt, want het is niet net als in de film… De meeste mensen maken er geen drama van. Ze scheiden, ze gaan vreemd of blijven getrouwd en dromen rustig verder. Het hangt helemaal van de cultuur, het geslacht en de situatie af. Het kernpunt van Neptunus in zeven is de droom. Je hebt een droompartner of je droomt ervan. Dat kan je ertoe brengen te trouwen met een zwerver, een verslaafde, een vreemdeling of een bedriegelijke verleider, maar ook musici, filmers, acteurs en zeelui mogen met je trouwen. Als ze maar letterlijk of figuurlijk niet helemaal van jouw wereld zijn en illusies scheppen.

Lois Rodden (Astrodatabank) is een voorbeeld, net als Ernesto Che Guevara, Alfred Witte, Wagner

Pluto in het zevende huis

Een gedwongen huwelijk (een ‘moetje’) of een huwelijk dat problemen oplevert zijn de negatieve kwalificaties van deze positie. De uitwerking van Pluto in dit huis kan echter ook op zakelijk gebied zijn: gedwongen te worden samen te werken. Je kunt ook gewoon sterk zijn in samenwerking. Deander manipuleren tot hij of zij toegeeft. Je maakt vooral indruk op je partners, fysiek of mentaal. Je zoekt natuurlijk partners die je boeien! Letterlijk of figuurlijk. Het is allemaal een beetje heftig met Pluto in het huwelijkshuis. Hartstocht ligt aan de basis van de samenwerking.Pas op dat je niet wordt geobsedeerd door wat anderen doen!

Voorbeelden: Howard Sasportas (astroloog), Fred. Chopin, Florence Nightingale, Wim Kok

Terug naar boven


 

ACHTSTE HUIS

 

Het achtste huis is het huis van je schulden en uitgaven, maar ook het huis van de inkomsten van anderen volgens de traditionele astrologie. Het achtste huis is het huis waar de aanwijzingen voor problemen te vinden zijn en over de eisen die men aan je stelt. Alles wat anderen van jou nodig hebben of dat wat ze van je opeisen vind je hier. In associatie met het teken Schorpioen zijn er aanwijzingen voor je sexuele leven in te vinden, maar ook voor crises en zaken van leven en dood, voor uitdagingen in je leven. Waar het moeilijk is en waar je moeite mee hebt (je taboes) zijn in dit huis te vinden. Natuurlijk zitten er goede kanten aan het achtste huis. Het is het huis waar je kracht zich manifesteert. Als tiende huis van het elfde is er in dit huis ook iets te vinden over de posities van vrienden en fans en over als elfde van het tiende over mogelijke vriendschappelijke betrekkingen met je baas. Techneuten schijnen zich speciaal in dit huis te moeten bevinden.

Zon in het achtste huis

Alles draait om uitdagingen, techniek en sex als de Zon (het centrale thema in je leven voorstellend) in het achste huis staat. Met afflicties ben je iemand die het zichzelf behoorlijk moeiljke kan maken of is je gezondheid een probleem. Je bent nogal veeleisend van aard. Je kunt dit beleven als een leven vol problemen of als een leven vol uitdagingen en kansen. Op de een of andere manier kan leiderschap of kan degene die jouw baas of leider is voor jou een probleem zijn. Soms wijst het op problemen met de vader of de rol van vader, soms op een erfenis. Met goede aspecten ben je een ster in het herstellen en weer aan de praat krijgen van apparaten en andere zaken. Andere mensen kunnen jouw leiding nodig hebben.

Een voorbeeld? Terence Hill, Michael Erlewine, John F. Kennedy. Ludwig van Beethoven had zowel Zon als Maan in het moeilijke achtste huis met zware afflicties

Maan in achtste huis

Met de maan in het achste huis is je familie of je verleden een probleem. Soms is het de moeder die het je moeilijk maakt, soms vind je het (als vrouw) moeilijk moeder en huisvrouw te zijn als gevolg van (gebrek aan) ervaringen in de jeugd. Met zware afflicties kunnen zich psychische problemen voordoen, maar in elk geval kunnen er zich aanpassingsmoeilijkheden voordoen, want je houdt niet van veranderingen. Je gedrag, je reactie en je houding zal met deze positie moeten veranderen. Sex kan heel aantrekkelijk lijken, maar vooral voor vrouwen is een moeilijke periode of in de problemen komen door sex één van de uitingen van deze maanpositie. Andere mensen kunnen jouw zorg nodig hebben.

Voorbeelden: Douwes Dekker, Alan Leo, Nostradamus, Leonard Bernstein, John Cleese

Mercurius in het achtste huis

Een positie die aan sex doet denken… Maar Mercurius in het achtste huis kan ook gewoon heel slim zijn en hanig als het moeilijk wordt. Je wordt gestimuleerd door het lezen van boeken of door gesprekken. Met afflicties denk je nergens anders aan dan aan sex of aan mogelijke problemen. In dat geval zit een ongeluk op reis in een klein hoekje, omdat je wordt afgeleid. Als je schrijft is dat vooral over technieken. Ook ben je belangstellend in de dingen achter de dingen, de technieken en de geheimen. Andere mensen hebben jouw kennis en instructies nodig.

Voorbeelden:Jack Chandu, Noel Tyl (astrologen), Florence Nigthingale, Jack Spijkerman, John F. Kennedy

Venus in het achtste huis

Hoe kan iemand het moeilijk hebben met liefde, schoonheid en charme? Jij weet het antwoord! Op de een of andere manier vormt de liefde voor jou een uidaging en maak je er een probleem van als je verliefd wordt. Op een ander niveau kan kunst of schoonheid voor jou ook een uitdaging zijn. Je houdt van sex maar je hebt nogal wat taboes te doorbreken en je wantrouwen is groot. Je liefde voor de technische kant van dingen maakt je een talent op dat gebied, ook in bed. Want je geeft liever dan je neemt. Anderen kunnen jouw sympathie nodig hebben.

Voorbeelden: de dichter Lord Byron , John F. Kennedy

Mars in het achtste huis

Je energie besteed je vooral ten bate van andere mensen, zo geeft deze positie aan. Maar gelukkig heb je er veel van! Werken kan een probleem voor je zijn als er geen uitdaging in zit. Anderen kunnen jouw inzet nodig hebben of misschien moet je anderen aan het werk zetten. En sexueel? Wel, de traditie wil dat Mars hier sterk staat. Waar kun je immers beter sex hebben dan in het achtste huis van verborgen en uitdagende zaken?

Voorbeelden: Reinhold Ebertin, Alfred Witte (beiden astrologen van de Hamburgse School), Abraham Lincoln, Wim Kok, Viola van Emmenes,,

Jupiter in het achtste huis

Jupiter in dit huis wijst op het gevaar van voertuigen als paarden en auto’s en omgekeerd op mogelijke problemen in het buitenland en bij alle soorten reizen. Niettemin is de uitdaging uiteraard: het buitenland! Je zelfvertrouwen kan wel eens een probleem zijn, net als overdrijving.

Jupiter en Uranus staan in het achtste huis van Roger Moore. Jupiter staat als geluk bij een ongeluk in het achtste huis van Niki Lauda. Ruud Lubbers heeft Jupiter in het achtste huis, net als Tina Turner die na haar grote afscheidstournée in een Chateau (niet het caravanmerk uiteraard) is gaan wonen in Zwitserland. Maar zij heeft dan ook Zon, Jupiter en Pluto in één grote driehoek verbonden.

Saturnus in het achtste huis

Uit angst voor een tekort of door een nare ervaring van vroeger ga je voorzichtig met geld om. Soms te zuinig, zodat je jezelf tekort doet of bekend komt te staan als Scrooge met Kerstmis. Maar ook die had wel iets op de bank staan…

Anderen kunnen jouw regels, regie en voorschriften nodig hebben. Is het daarom dat traditioneel voor deze positie van Saturnus wordt aangegeven dat je ruim de tijd zult krijgen je levenseinde voor te bereiden? Misschien wijst het dus ook op ouderdom.

Voorbeelden: Liz Greene , Farah Dibah, Johnn Cleese

Uranus in het achtste huis

Traditineel staat dit voor de onverwachte dood (soms door ongeval of geweld), maar niet noodzakelijkerwijs morgen al…Het is ook de positie voor alternatieve sex of sexuele afwijkingen. Veel pausen blijken Uranus in het achtste huis te hebben staan. Dat is te lezen in het artikel over pausen. Mogelijk is daarom in het boek van Else Parker aangegeven dat vraagstukken van zonde en boetedoening de grote belangstelling hebben van mensen met Uranus in acht. Anderen kunnen door jou worden geïnspireerd met deze positie.

Uranus staat in het achtste huis van Natalie Wood, Fransisco Goya en van Pim Fortuyn. Maar ook in het achtste hus van Viola van Emmenes, dus zo extreem hoeft het ook weer niet uit te werken…

Neptunus in het achtste huis

Jouw probleem is je naïef zijn of je verlegenheid en schaamte. Als je eenmaal in je leven met dat grote geheim over de brug bent gekomen zul je zien dat het meevalt! Als je je onzekerheid hebt willen compenseren kun je later tobben met een verslaving aan zenuwtabletjes, alcohol of drugs. Terwijl mensen met deze positie juist moeten oppassen voor het gebruik van medicijnen en alcohol. Ze zijn er gevoeliger voor dan anderen. Een uiting van de positie schijnt te zijn dat je dromen hebt over doden of je bent spiritist. Andersom kun je heel goed zijn in het onderzoeken van geheimen via bijvoorbeeld het internet. Soms ga je wel erg ver om iets te willen ontdekken…

Je staat meer dan anderen open voor contacten met overledenen of met probleemgevallen. Die schijn je nogal eens aan te trekken. Anderen kunnen jouw fantasie, mediamiciteit, medelijden en hulp best gebruiken. Laat je niet misbruiken! De partner kan bij afflictie (in radix of progressief) financiële zaken voor je verborgen houden.

Voorbeeld: Howard Sasportas, Alan Leo, koning Albert, Hitler (heeft ook Pluto in dit huis) en Rainer Maria Rilke

Pluto in het achtste huis

Pluto geeft het huis aan waar je het fanatiekst bent. In het huis van onderzoek, sex en uitdagingen krijgt Pluto soms gevaarlijk kantje. Mogelijk heb je duistere en machtige vijanden, maar voor gewone mensen kan het wijzen op de overwinning van taboes na een heftige crisis.

Anderen kunnen gebaat zijn bij jouwonderzoeken of kracht.

Voorbeelden van een bont gezelschap: Churchill, Hitler, Shirley Temple; de astrologen Alfred Witte, Michael Erlewine, Peter Niehenke, Liz Greene, Selma Schepel en Regiomontanus (ontwikkelde een huissysteem waardoor Mars verschoof van zijn achtste naar zijn negende huis), Linda Lovelace (pornoactrice), Casanova en Alexandre Dumas.

NOOT: Omdat het er zo veel zijn kun je aan Pluto in het achtste huis misschien ook problemen met macht en invloed aan verbinden.

Terug naar boven

NEGENDE HUIS

Het negende huis is het huis van de ontwikkeling en de groei. Je ontwikkelt en groeit door te leren, door te lezen, door te reizen en door zaken te bestuderen. Als huis van het hogere denken staat het negende huis voor godsdienst, filosofie, wetenschap en rechtvaardigheid. Je leest meer over het negende huis in het artikel Sterren en reizen, over grote reizen en emigratie. Als je veel planeten (een zogenaamd stellium) hebt in het negende huis is het verbreiden van jouw overtuiging datgene dat je voornamelijk bezighoudt. Mellie Uyldert is hiervan een voorbeeld. Zij heeft 6 planeten in het negende huis staan (Maan, Mercurius, Venus, Mars, Neptunus en Pluto). Of Calvijn met Zon, Mercurius, Venus en Mars in dit huis.

Zon in het negende huis

Alles draait voor jou om je overtuiging, je geloof en om het ontwikkelen van je geest. De zon staat erg goed in het negende huis, omdat je motieven en je visie helder en duidelijk worden gemaakt. Het is een positie voor het doorgeven van je kennis. Daarom zie je vaak zon in negen bij leraren. Je blijft waarschijnlijk je leven lang leren, lezen en eventueel ook vorm van reizen. Veel mensen met deze positie van de zon hebben een relatie met het buitenland. Zo kan je vader in het buitenland zijn geboren, je kunt zelf in het buitenland terecht komen maar je kunt je ook specialiseren in zaken die met het buitenland of reizen hebben te maken. De andere kant van de zon in het negende huis is die van de persoon die alleen maar leeft voor één boodschap, de fanaat. Natuurlijk moeten er dan wel harde aanwijzingen zijn…

Wim Kok heeft Zon in het negende huis. Deze positie deelt hij met: Al Gore. Viola van Emmenes

Maan in het negende huis

Met de maan in het negende huis neem je een stukje vaderland mee naar het buitenland en reageer je emotioneel en instinctief op buitenland en buitenlanders. Met afflicties vind je hier vooroordelen. Dan ontmoet je op reis ook veel rare mensen en lijken jou de dingen die anders zijn dan thuis nog het meest op te vallen. Toch heb je behoefte aan reizen (vooral over zee) en aan omgang met buitenlanders. Je verlangt ook naar meer kennis en wilt leren door ervaring op te doen. Met goede aspecten voel je je thuis in het buitenland en eet je ook graag buitenlands. Dat is een positieve uitwerking van deze maanpositie. Negatief is dat de motieven en de visie erachter misschien niet zijn wat ze lijken.

Voorbeelden: Mellie Uyldert, Ron Brandsteder, Christina Onassis, Monique van der Ven

Mercurius in het negende huis

Mercurius staat in het negende huis eigenlijk zwak. Je hebt dan veel oppervlakkige contacten met het buitenland en bent steeds reisjes aan het maken of aan het bedenken. Beetje rusteloos dus! Maar op de een of andere manier staan je eigen opvattingen steeds centraal in al je denken. Niettemin wijst deze positie op groeiende kennis en het spreken van vreemde talen.

Als je lesgeeft is de praktische kennis en toepassing voor jou het belangrijkst om door te geven.

Een mooi voorbeeld van Mercurius in het negende huis is Ruud Lubbers.

Venus in het negende huis

Jij houdt van reizen, van het buitenland, van omgang met ontwikkelde mensen en van vreemde talen. Ook heb je je geliefde erg hoog staan. Soms vallen ze daarom bij nader inzien tegen. Dat geldt uiteraard ook voor de reizen die je maakt. Die mogen ver gaan en liefst vaak plaatsvinden! Sommigen geven zelfs de voorkeur aan een verhuizing naar het buitenland.

Heintje heeft Venus in het negende huis, met Jupiter en Uranus. Deze aspectcombinatie vind je in “Interpretatie van midpunten’ beschreven als: “onverwacht succes in de kunst”. In het negende huis kan dat zijn in het buitenland. Napoleon Bonaparte had wel een erg prominente voorkeur voor het buitenland…

Mars in het negende huis

Mars in het negende huis geeft bravoure bij het uiten van de denkbeelden en maakt mensen enthousiast. Misschien zeg je met deze positie iets te snel wat je ergens van vindt, zonder over de consequenties te denken. Mars in negen zou voor ongevallen in het buitenland of op reis kunnen zorgen, maar je bent alvast gewapend met een scherpe geest. Pas op voor te snel vooruit willen! En voor impulsief emigreren.

Mellie Uyldert heeft Mars in het negende huis.

Jupiter in het negende huis

Jupiter is een prettige planeet en welkom in elk huis, maar in dit huis is Jupiter thuis. Deze positie geeft aan dat groei, vooruitgang, ontwikkeling en stimulans plaatsheeft op het gebied van het denken. In het buitenland kun je successen boeken met deze positie! De keerzijde is het woordje TE. Jupiter denkt groot, groter, groots, te groot. Zo zijn soms ook je plannen.

Voorbeeld: schrijfster Hella Haasse (die bekend werd met haar boek Oeroeg en gezien vanuit haar geboorteland in het buitenland woont), Rita Hayworth

Saturnus in het negende huis

Een beperkte of zeer conservatieve overtuiging is jouw deel. Je bent hoogstwaarschijnlijk gefocust op een bepaald studieonderwerp of op een bepaalde denkwijze. Dat kan je visie beperken. Tijdsaspecten en tekorten spelen een rol van betekenis in betrekkingen met het buitenland en bij reizen. Waar de zon in het negende huis verlicht en Jupiter verruimt gaat Saturnus grenzen stellen. Mogelijk ook aan je eigen groei. Bij zware afflictie duidt deze positie op kleingeestigheid en bekrompen ideeën. Gunstiger geaspecteerd kan Saturnus hier zorgen voor respect van collega’s in wetenschappelijk beperkte kring.

Voorbeelden: Henri Polak, Nixon, Spiro Agnew, Pat Buchanan, Liz Greene en Tina Turner

Uranus in het negende huis

Dit is de positie van de vrijdenker en de bekeerling, van iemand die geheel andere denkbeelden ontwikkelt dan van huis uit. Uranus is verandering, negen is geloof. Spanningen met leraren, kerkgenootschappen en wetenschappelijke stromingen kunnen je deel zijn, maar ook op verre reizen kunnen onverwachte gebeurtenissen zaken verstoren. Bijgelovigheid zou ook veel voorkomen bij mensen met deze positie.

Vrijdenker Charles Darwin is een mooi voorbeeld van Uranus in het negende huis. Cat Stevens (populaire zanger die zich bekeerde tot moslim), Anderen met deze positie: Alice Cooper, Casanova

Neptunus in het negende huis

De fantasie, het ideaal en het geloof in het huis van de overtuiging en het hogere denken. Tja, wat kun je hier anders verwachten dan een mystieke overtuiging? Mensen met deze positie hangen geloven uit vreemde culturen aan en maken het liefst verre, verre reizen over zee. In de toekomst zullen zij het heelal intrekken, in de overtuiging dat de dingen beter en bijna ideaal zijn in verre streken of op andere planeten. Teleurstelling ligt op de loer bij afflicties! Dat is ook het geval als je een te ideële overtuiging hebt. Dan blijken het soms verkeerde denkbeelden en/of dwaalwegen die jouw (geestelijke) reis markeerden.

Het idee van ver gaan met je visie en beelden kun je ook vertalen in tele(=ver)visie. Neptunus in het negende huis stelt dan de verbreiding van ideeën via de media voor.

Mellie Uyldert heeft Neptunus in het negende huis, maar ook Sonja Barend en Bob Dylan

Pluto in het negende huis

Sterke overtuigingen en een enorm geloof, maar later ook mogelijke problemen met het denkproces of juist door die sterke opinies. Mogelijk heb je zelfs gevaarlijke of bedreigende denkbeelden, vooral met zware afflicties. Op reis kunnen uitdagingen moeilijkheden worden. Juist in het buitenland wordt het moeilijk, al kun je daar ook weer op krachten komen en aan je comeback gaan werken. Je wordt geboeid door vele onderwerpen en kunt zeer (algemeen) ontwikkeld zijn. Propaganda hoort bij Pluto in het negende huis.

Rita Hayworth had Pluto in het negende huis, zo ook Nostradamus, Pim Fortuyn, Mellie Uyldert, Liz Greene, Viola van Emmenes.

Terug naar boven

TIENDE HUIS

 

Het tiende huis houdt verband met het MC. Immers, de cusp (het begin) van het tiende huis is het MC, althans in de meeste huissystemen, behalve in het systeem van gelijke huizen. Het Meridiaans systeem hanteert het MC als startpunt voor ongeveer gelijke huizen.

Het tiende  huis is de sector van de resultaten, van de positie in de maatschappij en datgene dat je bewerkstelligt. Je image, je goede naam en reputatie zijn eveneens in dit huis te vinden, vooral in die landen en culturen waar je lot af kan hangen van de naam die je hebt. Het huis markeert het deel van de hemel waarin de zon op haar hoogste punt van de dag komt en schittert, het deel waarnaar je opkijkt. Daarom geeft dit huis ook degenen aan tegen wie je opkijkt, meerderen, je ouders als je jong bent, mensen die je in het algemeen bewondert.

(Het MC is het punt in de horoscoop waar die dag de zon staat als deze het hoogste punt heeft bereikt. Je zou het MC kunnen zien als de top van je eigen leven, je persoonlijke hoogtepunt en je status. De aspecten die het MC ontvangt geven dan aanwijzingen over dat hoogtepunt.)

Zon in het tiende huis

De zon in het tiende huis hebben kan aangeven dat je zelf uitblinkt of ergens schittert. Dat kan op elk moment van je leven zijn, bijvoorbeeld als kind op school. Misschien was je het best lerende kind thuis of in de buurt. Of je was enig kind! Daaraan heb je de gedachte overgehouden dat je het aan jezelf verplicht bent om zo hoog mogelijk te reiken. Je streeft naar een leidende functie of naar een spilfunctie. Op de een of andere manier zul je dit wel bereiken, al is het de vraag of het in dezelfde mate is als je dacht. Je kunt je toch wel een vorstelijk imago verschaffen door ‘erboven’ te staan of ‘je erboven verheven te voelen’. Of door je te omringen (mogelijk in je functie) met sterren, adel, leiders en vorstelijke personen. Noblesse oblige…Mogelijk heeft de vader een stempel op je ambitieniveau gedrukt.

Voorbeelden: Jack Nicholson (Zon op het MC), Mia Farrow, Ivo Niehe, Satchel Farrow Allen, Fabiola, Willem Nijholt, Cat Stevens, Theo van Gogh en Vittorio de Sica (regisseurs), George Orwell, JosephineBaker, Liz Greene, Thomas Mann, Fridtjof Nansen (poolonderzoeker), Igor Strawinsky, Duttweiler (ondernemer), Greet Hofmans, George Bush sr.

Maan in het tiende huis

Populair zijn is jouw levensdoel en daar doe je dan ook veel voor. Je past je aan aan de eisen van je beroep of doet in ieder geval goed alsof. Sommigen met Maan in tien zijn in het openbaar niet dezelfde als thuis. Je speelt dan een rol of je identificeert je met je sociale rol. Misschien ben je zelfs acteur. En je zorgt ervoor dat je je kleedt zoals van je wordt verwacht. Eigenlijk ben je het toonbeeld van iemand die weet hoe het hoort.

Voedsel, het gewone volk, zorg maar ook psychologie kunnen je status bepalen (en wellicht van belang zijn in je beroep). Je wilt bekend zijn als iemand die ‘zo gewoon’ is of opkomt voor de gewone mensen. Met erg slechte aspecten word je gezien als‘abnormaal’.  Met heel goede word je zelf de norm.

De maan is van de aarde af gezien steeds anders van vorm. Daarom wordt de maan hoog in de horoscoop ook gezien als een aanwijzing voor iemand met een veranderlijk levensdoel of met een wisselende reputatie of …verbeelding en slechte humeur. En als het echt tegenzit kan de hooggeplaatste maan wijzen op het belang van de plek die je moeder in je leven inneemt.

Voorbeelden: Danny Blind, Robert Kennedy, Brooke Shields, Harpo Marx, Rien Poortvliet, Vader Abraham (Pierre Kartner), Charles Manson (de sekteleider), Mieke Telkamp, Roman Polanski, John Cage. Silvester Stallone, George Orwell, Olivia Newton John, George Simenon, Jack Spijkerman, Prins Charles, Meryl Streep, Bill Gates (Maan in Ram, met Vissen op MC) en de Maharaji, dr. Zeldenrust, Fien de la Mar, Hillary Clinton, Franklin Roosevelt, Mahatma Ghandi, Doris Day, Ferdinand Zeppelin

Mercurius in het tiende huis

Mercurius is de boodschapper van de planeten. Deze plaatsing wijst erop dat je op de hoogte wilt blijven en wilt communiceren. Mercurius hoog in je horoscoop in een positief teken (luchtteken of vuurteken) wijst dan ook op iemand die boodschappen doorgeeft. Als schrijver, als onderwijzer, als instructeur of journalist, maar ook in de communicatiebranche. In negatief teken (aarde of water) verwacht je hier meer iemand die boodschappen bewaart of ontvangt: een administrateur, een verkoper, iemand die verslagen maakt van vergaderingen. In het algemeen wijst Mercurius ook op een verbaal beroep. Je kunt ook bekend staan om je stem of je pen (om wat je te zeggen hebt).

Voorbeelden: Brooke Shields (in Stier), Andy Warhol, Ivo Niehe en Kamagurka (beiden hebben Mercurius sterk geplaatst in Tweelingen), D.H. Lawrence, Willem Nijholt, Socrates, Martin Luther King, Jomanda, Nostradamus en Koningin Fabiola (zij schreef kinderboeken) en William Shakespeare, Vittorio de Sica, JosephineBaker, Mart Smeets, Oliver Hardy, Walter Ulbricht, Ferdinand Zeppelin

Venus in het tiende huis

Charmant, lief en aardig en misschien zelfs mooi gevonden worden, dat kan je levensdoel zijn met Venus hoog in de horoscoop. Je wilt vrede stichten, plezier maken en de sfeer verbeteren. En een goede reputatie! Diplomatie en een representatief voorkomen zijn daarbij je werktuigen. Als schrijver is je onderwerp de liefde en de vreugde. Als kunstenaar toon je evenwicht en balans in je werk. Natuurlijk kan Venus op elk niveau werkzaam zijn. Overal waar gewerkt wordt met kunst, schoonheid, artisticiteit, liefde in al zijn facetten, huwelijken en comfort….daar is Venus erbij. Kijk maar bij de voorbeelden. Venus in het tiende huis geeft aan dat je bekend staat of wordt om je huwelijk, je charmes, je diplomatiek talent, je schoonheid of om je leuke baan.

Voorbeelden: Christine Keeler (call girl, bekend geworden door spionageaffaire), Madame de Pompadour (maitresse van Lodewijk de Veertiende), Roberto Rosselini, Brooke Shiels, Loretta Young, Viola van Emmenes, koningin Fabiola, Sarah Fergusson, Anne Frank, Socrates, John de Mol, Jaap Jongbloed, Rob Scholte, Salvador Dali en Einstein, Florence Nigthingale, Chagall, Segni (It. politicus), Walter Ulbricht, Pierre Cardin
EXTRA INFO OVER VENUS IN TIEN
Venus in 10 is o.a. voor kappers, verkopers van chocolade en andere zoetigheid. Tenminste, vroeger, volgens oude leerboeken. Ik heb niet zoveel horoscopen van kappers tot mijn beschikking en kan het dus niet beamen of ontkennen. Maar ik heb wel voorbeelden van mensen met Venus in het tiende (gelijke) huis. Hier komen ze:
1. Sokrates, de wijsgeer, heeft Venus (dispositor van het MC) in 10 (geboren 466 v.Chr. op 20 mei om 10u25mk5s GMT te Athene), maar de Zon en Jupiter flankeren het MC, recht tegenover Pluto op het IC. Wie Astro Trio heeft leest daar dat dit een succescombinatie is. Misschien is het omdat Venus retrograde is, dat hij geen kapper is geworden.
2. Franciso Goya, de schilder, had de Zon, Venus en Mercurius in het tiende huis staan. Geen kapper en geen chocolade.
3. Marc Chagall, de schilder, heeft Venus in 10 in zijn horoscoop (d.d. 7 juli 1887 om 15uur te Vitebsk), en conjunct het MC (dus prominent).

Venus in 10 heeft bij beroemdheden vaak met kunst te maken. Maar ik sluit niet uit dat er kappers zijn met die positie van Venus. Zelf heb ik Venus in 10 en nog nooit heb ik chocolade verkocht, gekapt of te maken gehad met kunst in mijn beroepsleven. Venus is echter geen prominénte planeet in mijn horoscoop. Wil je meer weten over prominente planeten, lees dan Astro I.D.

Laat ik nu eens omgekeerd stellen dat in het tiende huis Venus is. Dan lees je hetzelfde anders:). In je beroepsleven of beroep of positie is Venus een factor. Er opent zich een scala aan mogelijkheden. Venus staat voor smaak, charme, talent, diplomatie, representatief zijn, schoonheid, plezier, zoet, zacht en verzachten. Soft, in het Engels. De softe sector, wellicht. Een beroepsomgeving waarin veel vrouwen (personificaties van Venus) werkzaam zijn of veel vrouwen als klant hebben. De liefde, het huwelijk en de samenleving horen bij Venus. Maar ook artiest zijn. Samengevat: alles wat het leven prettiger maakt (comfort, plezier en mooie dingen). Misschien zelfs hoort de kunst van het debatteren er ook bij (Socrates met Venus in Tweelingen, dispositor van het derde huis). Plezier in je werk hebben kan wel eens het hoofddoel zijn van iemand met Venus in 10: datgene doen dat je leuk vindt. Kunstenaars en artiesten doen vaak het werk dat zij het leukst vinden. Nog een voorbeeld:
4. José Feliciano, de zanger, is geboren op 10 september 1945 om 2 uur ’s middags in Laves, Puerto Rico, met een prominente Venus in het tiende huis, conjunct het MC, nog net anderhalfvierkant Nul Ram.

Er zijn ook kappers die zingen. Straks in het Eurovisie Songfestival bijvoorbeeld: Piero Esteriore, uitkomend voor Zwitserland en geboren op 23 september 1977. Of de Helmondse Zingende Kapper Theo van Mullekom, bijvoorbeeld of René van der Wel uit IJmuiden of Gaston uit Ulestraten, of Jef Verheijde uit Maastricht, maar daar ken ik de horoscopen niet van. Voorbeeld nummer
5. Ayatollah Khomeini had ook Venus nog net in het tiende huis, maar de prominente Uranus en Pluto op de meridiaan maakten hem in de eerste plaats een radicaal, een revolutionair.

Met dit verhaal wil ik maar zeggen, dat Venus in het tiende huis alleen naar voren komt als Venus prominent is geplaatst. En dat niet iedereen met Venus in het tiende huis zingende kapper kan worden. Ergo: niet alle zingende kappers hebben Venus in hun tiende huis. En natuurlijk staat Venus ook voor alle andere zaken die betrekkingen en het leven zelf beter c.q. leuker maken: public relations, voor het organiseren van bijeenkomsten of feestjes, voor gastvrouw of gastheer zijn, voor het amusementswezen en voor ontspanning. Astrologie is niet éénduidig en dat heeft astrologie gemeen met het gemiddelde enqueteformulier of de gemiddelde officiële brief. Ik heb eens gelezen dat het maken van niet-eenduidige brieven soms nuttig en nodig is (als je iets te verbergen hebt of niet zeker weet, of als je later nog terug wilt kunnen krabbelen). Wat dat betreft hebben astrologen en politici veel met elkaar gemeen, soms. Tact of tactiek? Soms beide…Nog een laatste voorbeeld:
6. Scott Peterson, geboren op 24 oktober in 1972 om 9u36 PDT in San Diego. Hij zit nu in de ‘death row’ omdat hij volgens de Amerikaanse jury schuldig is aan moord op zijn hoogzwangere echtgenote en haar baby, en dat om haar verzekeringspolis. Dat is een heel ander verhaal, dat ik bewaar voor een andere keer…Maar… Als je dus Venus in het tiende huis ziet, vergeet dan de mooie reputaties, de leuke posities en de kunstzinnige carrières. Het gaat om mensen voor wie het leven vooral leuk en prettig moet zijn. Soms omdat ze hun geld verdienen met hun hobby. Soms omdat ze een leuke baan hebben (gekozen). En soms helaas ook omdat ze te lui zijn om hun geld op een eerlijke manier te verdienen. Het principe van Venus in tien is het veraangenamen van je positie en ja, soms ook het leuker maken van het leven van het publiek. Hoe dan ook…
Mars in het tiende huis

Jij richt al je daadkracht en energie op je loopbaan. Zelfstandig worden is je levensdoel. Je staat bekend als sporter, als (bek-)vechter, als ondernemer, als harde werker of als agressief en gespierd persoon. Mars in tien zou voorkomen in de horoscopen van soldaten, ingenieurs, chirurgen en andere mensen die werken met scherpe voorwerpen of machines. Als je een schrijver bent is je onderwerp de strijd en als kunstenaar ben je bekend om je techniek. De kern van Mars in tien is het tonen van daadkracht. Mannen met deze positie staan vaak bekend als ‘mannelijk’ en ‘sexy’.

Voorbeelden: Dalai Lama, Pim Fortuyn, Joan Haanappel, Imelda Marcos, John de Wolf, Jack Chandu, dr. Zeldenrust, Robert Rosselini (regisseur), Josephine Baker, Franklin Roosevelt, Stresemann (politicus en Nobelprijswinnaar), Satie, Rudolf Valentino, Trotzki, James Ensor (geboren te Oosterbeek op 13 april 1860), Harry Truman, Walter Ulbricht, M.C. Escher, Messerschmitt (vliegtuigbouwer), Duke Ellington, Alexandre Dumas (de schrijver van Drie musketiers….)

Jupiter in het tiende huis

Slagen, ontwikkeling, reizen, leren en vooruitgang zijn woorden voor het beschrijven van jouw levensdoel. Je zult er ook altijd met succes naar streven je beter en geslaagder voor te doen dan je bent. Je hebt de reputatie wijs, rijk of gelukkig te zijn en misschien wel alle drie de woorden tegelijk op enig moment in je leven. Jij komt vooruit in het leven en bent een optimist. Graag voorzie je deze of gene van goede raad. Dat maakt je geschikt voor beroepen als dominee, arts, schrijver van oppeppende boeken, auteur van reisboeken of gidsen, goeroe, leraar of coach. Met erg zware afflicties overschat je je positie meermalen.

Voorbeelden: Fidel Castro, Melly Uyldert, Michael Douglas, Roberto Rosselini, Prins Maurits, Yves Saint Laurent, Kurt Waldheim, Josephine Baker, Silvester Stallone, koningin Emma, Harry Truman, Von Weber, Igor Strawinsky en de ANWB, Dwigth D. Eisenhower, Heinrich Himmler (SS-leider)

Saturnus in het tiende huis

Je hebt serieuze doelstellingen en staat bekend om je ambitie. Soms klim je te hoog en val je naar beneden. …Zo kun je bekend en beroemd worden en blijven om de maatschappelijke val die je hebt gemaakt, zoals Hitler en Napoleon. Grenzen spelen een rol in je leven. Je moet je grenzen leren kennen! En daar tevreden mee zien te zijn. Als schrijver kies je voor zware kost!

Goed geaspecteerd wijst Saturnus in tien op een gestadige stijging, in de politiek of als ambtenaar. Dan ontwikkel je je ook langzamer in het algemeen dan andere mensen en word je laat volwassen. Een laatbloeier, zogezegd. Of iemand die het toonbeeld is van conservatisme….

Mensen met Saturnus in het tiende huis zijn zeer gevoelig voor eerbetoon, zo schrijft Else Parker. Dus geef hen de credits!

Voorbeelden: Pim Fortuyn, Johann Strauss, Puccini, Rudolf Steiner, Joyce Hoen (astrologe), Hugo Stinnes (grootindustrieel en reder), Franz Kafka, schrijver en beeldhouwer Modigliani, Uri Geller, Hitler, Napoleon, Eduard du Perron, Bruno Hauptman, astroloog Carroll Righter, kardinaal Alfrink, regisseur Alain Resnais

De heilige Lidwina van Schiedam had een samenstand van Saturnus en Neptunus  (een combinatie die ziekte aan lijkt te geven) in het tiende huis en zij werd bekend door haar ziekteverschijnselen en de manier waarop zij daarmee omging.

Uranus in het tiende huis

Vernieuwing is jouw levensdoel. Je zult je willen afzetten tegen de manier waarop je ouders of andere autoriteiten functioneerden. Je kiest daarom voor een progressieve politiek, variërend van verlicht democraat tot revolutionair. Met afflicties shockeer je het publiek (en in je jeugd je ouders) met je optreden. Je staat dan bekend als de rebel van de familie, het zwarte schaap. Maar er zijn minder heftige manieren om te laten weten dat je anders bent. Zo kun je bijvoorbeeld astroloog worden…

Voorbeelden: Dr. Zeldenrust, Fidel Castro, Arafat, Kahlik Gibran, John de Wolf, Wendy van Wanter, Theo van Gogh, astrologe Lea Manders, Freek de Jonge, Anastasia, Catherine Keijl, Adelheid Roosen en Willem-Alexander, Máxima en Amalia (ja alle drie!)

Neptunus in het tiende huis

Jij gaat voor het ideaal of voor het idee! Maar dat kan zich op allerlei manieren uiten. Je kunt gratis en voor niets werken en dan bekend staan als een idealist…of slaaf of sloof. Je kunt met Neptunus in het tiende huis afzien van wereldse zaken en dan bekend staan als kluizenaar of gelovige. Je kunt een idool worden. En tenslotte kun je er komen in het leven omdat je zo goed kunt fantaseren en doen alsof. Mensen met Neptunus in tien zijn de mensen die incognito reizen, de anoniemen en de mensen met de valse naam of de artiestennaam. Dit alles vind je terug in de voorbeelden. Zijn er zware afflicties op Neptunus of het MC dan is de kans groot dat er eens een schandaal openbaar wordt.

Voorbeelden: Grace Kelly (prinses Gracia, ook filmster), Imelda Marcos (het schandaal van de vrouw met de duizend paar schoenen), Lidwina van Schiedam (heilig verklaard), Prinses Diana (een idool), Leonardo da Vinci, Walt Disney (de man van de tekenfilms), Leontien van Moorsel (idool), prinses Margarita en Frank Sinatra.

Opmerkelijk: de volgende personen hebben zowel Neptunus als Pluto in het tiende huis: Yogananda (mysticus), Ayatollah Khomeini (geestelijk leider), Agatha Christie en Tolkien (schrijvers van spannende fantasieverhalen), Marlene Dietrich (idool van de oorlogsjaren). Combinaties van Neptunus/Pluto wijzen op discretie, mysteries en sterke fantasie.

Pluto in het tiende huis

Jouw levensdoel is (liefst blijvende) indruk te maken en/of rijk te worden. Je slaagt erin een reputatie te vestigen in verband met de dood, sex, macht, geld of invloed. Als schrijver zijn dat de onderwerpen van je boeken. Als Pluto zware afflicties heeft moet je een hoge prijs betalen voor de roem. Dat kan zijn in de vorm van bedreigd worden, gevaar lopen, revoluties.

Een ongelooflijk aantal voorbeelden van sexy en/of invloedrijke beroemdheden: Rod Stewart, Sarah Fergusson, Willem Nijholt,Christina Deutekom, Maria Montessori, Uri Geller , Linda de Mol, koningin Fabiola, Hedy d’Ancona, Berlusconi, Richard Chamberlain, ex-keizerin Soraya, Mieke Telkamp, Sam Goldwyn (van het filmtheater), Vladimir Putin, Alain Delon, R. Rosselini, Ramses Shaffy, Yoko Ono, Josephine Baker, Ron Brandsteder en de volgende personen die zowel Neptunus als Pluto in het tiende huis hebben:

Yogananda (mysticus), Ayatollah Khomeini (geestelijk leider), Agatha Christie en Tolkien (schrijvers van spannende fantasieverhalen), Marlene Dietrich (idool van de oorlogsjaren) 

Terug naar boven

ELFDE HUIS

 

Het elfde huis is het huis van de vriendschappen, het verenigingsleven en de netwerken. Maar het is ook het huis van de verwachtingen en de aspiraties. Dat wat je in het leven bereiken wilt qua status en positie vind je in het tiende huis. Maar waarmee je anderen denkt te plezieren vind je in het elfde huis. Het is als vijfde huis van het zevende ook het huis van je stiefkinderen of adoptiekinderen.

Zon in het elfde huis 

Alles draait om je relaties en je vrienden of om je stiefkinderen. Je leeft eigenlijk voor hen en mogelijk word je door hen geleefd. Je neemt de leiding bij het gezamenlijke uitje en doet je best het stralend middelpunt te zijn in de vereniging. Liefst als voorzitter, natuurlijk. Je hebt goede relaties met sterren en bazen.  As de Zon in het elfde huis slechte aspecten ontvangt ben je ongezond bezig met vrienden en relaties. Je kunt dan beter af zijn zonder hen…Van groepen vrienden of fans krijg je eer.

Een voorbeeld? Michael Douglas, Joris Voorhoeve, Cher, Anne Frank, Donald Trump, Paus Johannes de 23ste, Rohrsach (van de test)

Maan in elfde huis 

Met de maan in het elfde huis zoek je verwantschap met je vrienden, zielsverwanten. Je vindt die in de familie of in de buurt, bij je ‘eigen soort’. Je denkt je vrienden blij te maken met je goede zorgen en je moederlijke gedrag. Als de maan slechte aspecten maakt houd je je vrienden net zo lang als je ze nodig hebt…Mannen met de maan in het elfde huis hebben vriendinnen bij de vleet. Vrouwen zoeken het gezelschap van vrouwen of kinderen op. Je hebt vrienden nodig, met de maan in het elfde huis. En met goede aspecten krijg je later in het leven steun. En de vrienden die bij je horen. Als je stiefkinderen of adoptief kinderen hebt beschouw je ze als de jouwe.

Voorbeelden: Socrates, Arafat, Ronald Jan Heijn, Guiseppe Verdi, Paul de Leeuw, Isa Hoes, Martin Luther King

Mercurius in het elfde huis 

 

De secretaris van de vereniging, het lid van de vakvereniging, de belangenbehartiger en degene met de blijde boodschap,… zij allen horen thuis bij Mercurius in het elfde huis. Zij hebben slimme of intellectuele vrienden die ze vooral hebben om gedachten mee uit te wisselen, gelijkgestemden, partijgenoten of vakgenoten. Je wordt door het publiek erkend. Met afflicties ben jij in elk gezelschap de meest kritische en …het meest aan het woord.

Voorbeelden:Cher, Donald Trump, Anne Frank, Maigret

Venus in het elfde huis 

Lieve vrienden en vriendinnen heb je met deze positie. Mannen hebben vooral veel liefdesvriendinnen…Je selecteert je gezelschap op schoonheid of houd je bij voorkeur op bij verenigingen van kunstliefhebbers of andere beschaafde mensen. Je zult nooit omgaan met vrienden die zich niet weten te kleden of die onbeleefd zijn. Beetje kieskeurig, vooral als Venus in de Maagd staat! Maar zo krijg je wel de vrienden die je wenst. En aardige reacties van het publiek. Je bent wel een vleier, soms….Heb je kinderen in je gezin van anderen? Dan houd je daar veel van.

Voorbeelden: Prins Constantijn, Martin Luther King, Ivo Niehe, Madonna

Mars in het elfde huis 

Je energie besteed je aan verenigingsleven of gemeenschappelijke ondernemingen. Op het werk vind je vrienden of je werkt voor een groot bedrijf. Samenwerken doe je in groot verband. Mars in het elfde huis zul je dan ook vinden bij mensen die bij sportvereningen actief zijn. Het publiek is jouw stimulans. Daar ga je voor!

In vroeger eeuwen zouden mensen met Mars in elf kinderen kunnen aannemen om het vele werk te verlichten. De kinderen van anderen zijn een stimulans voor jou.

Voorbeelden: Sarah Fergusson, Paul Jambers, Michael Gauquelin, Maigret

Jupiter in het elfde huis 

Vrienden uit het buitenland, ontwikkelde vrienden en vooral VEEL vrienden; dat is de uitwerking van Jupiter in het elfde huis. Het lijkt wel of iedereen je vriend is, je kunt heel goed met bijna iedereen overweg, zolang daar voordeel aan te behalen valt. Zo is Jupiter in dit huis ook wel weer! Met afflicties is dit een goede positie voor een allemansvriend.

De groep mensen om je heen biedt je bescherming. Je zou zo veel kinderen willen adopteren…

Voorbeelden: Yasar Arafat, Anne Frank, Johan Friso, Keizer Nero.

Saturnus in het elfde huis 

Jouw vrienden moeten serieuze vrienden zijn, vrienden voor het leven. Misschien kies je daarom oudere vrienden (oei, wat een nare opmerking!) Maar ja, met deze positie ben je soms wel erg streng in je selectie.

Je hebt weinig vrienden en steun, dat wel. Maar op degenen die achter je staan kun je dan ook bouwen. Het verenigingsleven zal je niet aantrekken. Je bent in elk groot gezelschap de meest ernstige. Je voelt je verplicht een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De mensen om je heen bieden jezekerheid.  Uit een gevoel van verantwoordelijkheid zou je kinderen kunnen adopteren, maar het zou je zwaar kunnen vallen.

Voorbeelden: Leonardo da Vinci, Catherine Keijl, Freek de Jonge

Uranus in het elfde huis 

Onafhankelijk blijven vind je belangrijk, in welk gezelschap dan ook. Je bent daarom in elke vereniging rebels en dwars tegen de draad in. Het moet altijd anders en nieuwer, waar je ook komt. Jouw vrienden zijn dan ook bijzondere types. Soms zie je ze tijden niet, dan weer lopen ze de deur bij je plat. Dat geeft niets, want wat jij zoekt bij je vrienden is opwinding en avontuur. De kinderen van anderen vinden in jou een vriend.

Voorbeelden: Jo Ritzen, Noel Tyl, Ilie Nastase, Donald Trump, Noel Tyl en Robert Hand(astrologen)

Neptunus in het elfde huis 

Neptunus hult alles in een mist. Jouw vrienden wonen ver weg of zijn alleen per telefoon te bereiken. Zeldzame vrienden zijn ook uitingen van Neptunus in het elfde huis. En vrienden die op de een of andere manier grenzenloos bezig zijn, daadwerkelijk of door drugs en alcoholmisbruik. Kunstenaars als vrienden komt ook voor, vooral musici, filmsterren en fotografen. Idealisme bind je met de anderen als het goed gaat. Met verkeerde aspecten zien ze je niet staan en ben je diep teleurgesteld omdat je het zonder steun moet doen. Met Neptunus in het elfde huis kun je ook lid worden van een liefdadigheidsvereniging. En als je zelf wordt gesteund is het door instanties en anonieme hulpverleners. De kinderen van anderen geef je liever liefdadigheid op afstand.

Voorbeeld: Michael Douglas, Eric Clapton, Gary Kasparov.

Pluto in het elfde huis

Pluto geeft het huis aan waar je het fanatiekst bent. In het huis van vriendschap, de gemeenschap en de steun heb je duistere en machtige vrienden, Jerommekes of mensen met geld en invloed. In gezelschap maak jij de meeste indruk. Je kunt door de adoptie van kinderen of door stiefkinderen in de problemen komen, om welke reden ook.

Voorbeelden van mensen met machtige of sterke vrienden en veel aanhang: Mies Bouwman, prins Constantijn, Johan Friso, Jean Claude van Damme, Catherine Keijl, Jeanne d’Arc, Willem Koppejan, Herb Alpert, Woody Allen, Jean Auel

Terug naar boven 

TWAALFDE HUIS

Het twaalfde huis is het huis dat het meest wordt gevreesd. Dat komt door de verkeerde berichtgeving. Geen enkel huis is slecht. Het twaalfde huis heeft goede kanten. Het is het huis van de privacy, van de geheimen, van datgene wat verborgen blijft, van de dromen en illusies en van de dingen die je beter kan vergeten. Het twaalfde huis is ook het huis van het verblijf in het buitenland (ver van de geboorteplaats). Het negende huis gaat ook over het reizen naar het buitenland, maar het twaalfde huis bericht of je je daar thuisvoelt als je er gaat wonen. Daarover is meer te vinden in het artikel Sterren en reizen.

Zon in het  twaalfde huis

Alles draait voor jou om je privacy, dus roem en succes kun je beter uit de weg gaan. Je zou er niet goed tegen kunnen. In wezen ben je gesloten. Soms uit dat zich in afgesloten zijn of in isolement leven. Bijvoorbeeld incognito in het buitenland. Als je succesvol bent in de wereld blijf je daarbij zelf liever achter de schermen of anoniem. (Dat kan ook zijn als hoge ambtenaar!) Zo niet, dan ervaar je de roem als hinderlijk. Je ware ik blijft verborgen.

Voorbeelden van beroemdheden met de Zon in het twaalfde huis zouden er dus niet moeten zijn! Maar ze zijn er toch:

Madonna, Nastase, Hummie van de Tonnekreek (Zon en Mercurius in 12. Dit is wel grappig, astrologietaal. iemand die het privé-leven – 12 – van beroemdheden – Zon- beschrijft –Mercurius-), Bernhard jr., prins Floris en prins Constantijn

Maan in het twaalfde huis

Met de maan in het twaalfde huis verlang je naar ‘den vreemde’, zouden ze vroeger zeggen. Je hebt behoefte eraan je terug te trekken uit het dagelijks patroon en van de vervelende gewoonten die je hinderen. Je zou willen vluchten en waar kun je dan naartoe? Naar je fantasie, naar de beslotenheid van je huis of naar verweggistan. En dan heimwee voelen….Die emoties zul je overigens niet snel tonen in het openbaar. Zo nu en dan moet je er gewoon even tussenuit om je weer ‘de oude’ te voelen. Je kunt je soms te veel betrokken voelen bij emotionele zaken.

Voorbeelden: Tatjana Simic, prins Constantijn, Eric Clapton, Jan Cremer, Caroll Rigther, Jan Gerhard Toonder en Alan Leo (astrologen)

Mercurius in het twaalfde huis

Mercurius in het twaalfde huis zorgt ervoor dat je soms ver weg bent met je gedachten of… dat je je opvattingen maar liever verborgen houdt. Een andere uiting van Mercurius in twaalf is daarentegen eindeloos zwammen en zwetsen over niets. Waarmee de echte opvattingen worden achtergehouden. Met Mercurius in twaalf weet je meer dan je laat blijken en houdt je feiten achter. Typisch een positie voor iemand die discreet moet zijn in communicatie.

Voorbeelden: Howard Dean, Johan Friso, Hummie van de Tonnekreek, Ilie Nastase, Madonna, Willem Koppejan

Venus in het twaalfde huis

Wie Venus in twaalf heeft heeft een voorkeur voor het verre buitenland en zou het liefst emigreren. Een gemakkelijk methode is trouwen met een vreemdeling. En dan liefst in diens land gaan wonen. Of de cultuur overnemen. Een andere mogelijkheid is platonische liefde. Of dat was het een eeuw geleden…:> Venus in twaalf zou nu wel eens kunnen beduiden dat je je partner vindt doorinternet en telefoonverkeer. In het buitenland of in contact met buitenlanders voel je je prima op je gemak.

Met Venus in twaalf houd je van vermommingen, film en televisie. Je ontspant het best met een bioscoopbezoek of een verre reis. Alle zaken die je niet in je dagelijkse leventje aantreft dragen bij aan een prettig gevoel. Je hebt de neiging je sympathieën en voorkeuren verborgen te houden.

Venus in twaalf kan duiden op teveel moeten geven en het gevoel hebben te weinig terug te krijgen als er afflicties zijn. Zo niet, dan doet Venus in twaalf veel goed achter de schermen.

Voorbeelden: Paul Jambers, Donald Trump, Cher, prinses Gracia (Grace Kelly), Pieter Christiaan, Bernhard jr., Johan Friso, Bart de Graaff, Ischa Meijer

Mars in het twaalfde huis  

Mars in twaalf geeft een actieve fantasie. Misschien maak je (verre) reizen voor je werk. Je bent iemand die achter de schermen van alles regelt, meer dan zichtbaar is in het eindproduct. Dat zal je soms het gevoel geven dat je prestaties worden onderbelicht. Aan de andere kant zul je zelf niet duidelijk opereren of laten merken dat je boos wordt. Kwaadheid verberg je lang achter een stoïcijnse blik.

Voorbeelden: Prins Laurent, prins Willem Alexander, Brooke Shields, Jo Ritzen, Ivo Niehe, monseigneur Simonis, koningin Beatrix, koningin Paola

Jupiter in het  twaalfde huis 

Jupiter is een prettige planeet en welkom in elk huis. In het twaalfde huis is Jupiter de planeet die geluk brengt als het even tegenzit. Vooruitgang, voorspoed en ontwikkeling zitten in het huis van de verre reizen, de emigratie en het buitenland in het algemeen. Jupiter biedt steun op verre reizen. Mogelijk woont een goede leraar, coach of opvoeder in een ver land. Of je wordt gestimuleerd door een verre reis wordt vooruitgang geboekt.Mensen met Jupiter in twaalf hebben in het buitenland vaak meer succes dan in het vaderland. Als zij emigreren is dat om het beter te krijgen. Met wat goede aspecten zal dat ook lukken. Te hoge verwachtingen helpen niet,natuurlijk!

Voorbeelden: Prinses Christina, Dante Alighieri, Máxima, Pieter Christiaan, Edwin Aldrin, prinses Margarita, Alan Leo

Saturnus in het twaalfde huis 

Saturnus in twaalf maakt eenzaamheid zwaar maar houdt het tegelijk binnen de perken. Je gaat niet over een enkel nachtje ijs als je overwegen zou te gaan emigreren, en terecht! Want juist in het buitenland krijgt de emigrant met deze positie het het hardst te verduren. Net als in de eigen fantasie. Wat deze persoon verbergt zijn de eigen remmingen, de taboes en de angsten. Die zijn er wel, maar ze worden niet getoond. Angst voor paranormale zaken bijvoorbeeld. Mogelijk moet iemand met Saturnus in twaalf voor het beroep met tegenzin op reis of tijdelijk in het buitenland wonen. Een variant is een beroep waarbij de verantwoordelijkheid zwaar is en bedrukt. Deze nare kantjes worden zorgvuldig afgedekt. Je status of positie laat niets anders toe.

Voorbeelden: Koningin Beatrix, Goedele Liekens, Donald Trump, Ivo Niehe, Socrates, Jo Ritzen, Jules Deelder, astroloog Marc Penfield, Bill Cosby

Uranus in het twaalfde huis

Een opgewonden standje, maar niemand die het ziet. Met Uranus in twaalf ben je alleen een rebel in je dromen. Op reis zijn er ongevallen, verwikkelingen en avonturen en het hangt maar van de rest van de horoscoop af of je daar zin in hebt. Je kunt ook veel fantaseren over ongevallen en dan last krijgen van paniekaanvallen.

Voorbeelden: Cher, Lee Towers, Steven Spielberg, Madonna, Brooke Shields, Reinhold Ebertin, Pleuni Touw

Neptunus in het twaalfde huis

Een en al fantasie! Droomreizen maken en huichelen dat het allemaal zo fijn was. Want je teleurstelling tonen, dat doe je niet met deze positie. Bijvoorbeeld over het feit dat je veel hebt opgeofferd of dat je droom niet is uitgekomen zoals je had gehoopt. Je geloof en je ideaal, dat is wat je geheim houdt. Er kan ook een geheim, een geloof of gemis zijn dat je tot last is.

Voorbeelden zijn: Máxima, Fabiola, Sarah Fergusson, Jeanne d’Arc, Uri Geller, Willem Koppejan, Roy Orbison, Berlusconi, Nathalie Wood

Pluto in het twaalfde huis

Je kracht verbergen, maar ook een teveel aan boosheid en woede. Pluto in twaalf maakt het gezag en autoriteiten (op welk gebied ook) tot een hinderlijke factor in jouw leven. Je verzet je in stilte en verbijt je woede. Of je verzet je stiekem en saboteert de boel met lijdzaam verzet. Of je pleegt het verzet elders, in het buitenland (eventueel na een gedwongen vlucht) of tegen buitenlandse regimes. Terwijl je diep van binnen problemen hebt of pijn onderken je die niet. Je hebt ook veel meer potentieel en invloed dan men denkt. De variant is dat je door deskundigen wordt geplaagd.

Voorbeelden van Pluto in 12:Freek de Jonge, Bill Wyman, Madonna, Donald Trump, Gauquelin, Anne Frank, Erich von Däniken, Jacques d’Ancona, Rudolf Nureyev, Farah Diba, prinses Margriet, Rob Out

Reacties gesloten