Horoscopen Louis Althusser en Bertrand Cantat

Advertenties

Astrologie van dodelijke huwelijken:

Louis en Hélène Althusser,  Bertrand Cantat en Marie Trintignant

Louis Althusser en zijn vrouw Hélène, marxistische intellectuelen, hadden een moeilijke relatie die duurde tot hij haar verstikte. De relatie van Bernard Cantat en Marie Trintignant eindigde toen hij haar doodsloeg. Cantat kreeg (niet al te veel) gevangenisstraf. Althusser kwam er op een bijzondere manier mee weg. De Franse justitie is mild voor politiek correcte mannen die hun vrouw ombrengen, kennelijk. Maar, wat is er in de horoscopen te zien? En in de wisselwerking tussen de horoscopen van dader en slachtoffer?

Het lijkt erop dat de stellen (in ieder geval in het begin) van elkaar hielden en tot op zekere hoogte bij elkaar pasten. De relaties waren niet probleemloos, echter.

De horoscopen laten in beide gevallen Zon-Zon, Venus-Venus en Mars-Mars verbanden tussen beiden zien. Dat wijst op passie en liefde en de vraag wie de baas is en de meeste aandacht krijgt. Het midpunt Zon/Maan is verbonden met Pluto of Chiron, wat kenmerkend is voor uitdagingen en pijn(lijkheid). Tenslotte is de overeenkomst tusen beide gevallen dat er een Zon-Uranus verband is in de synastrie. De verschillen worden zo extra belicht. Wat eerst opwindend anders was, kan later irriteren.

De dood van Marie Tritignant zie je astrologisch verbeeld in de Mars-Pluto combinaties en het delen van dezelfde fatale aspectcombinatie die op het gevaar van korte lontjes (incidenten en ongevallen) wijst, ook op de dag van de moord.

De dood van Helene Althusser was minder gewelddadig (wurging). Daarom zie je ook minder aspecten met planeten die geweld aangeven. Nog steeds is de reden of aanleiding een raadsel.

Hieronder vind je een uitgebreide astrologische verhandeling over de zaak Althusser en aansluitend over de moord door Bertrand Cantat, met links voor meer informatie.

DE ZAAK ALTHUSSER

A. DE WISSELWERKING

De heer en mevrouw Althusser klikten met elkaar. Hun horoscopen matchten prima. Ze sloten sterk op elkaar aan. Toch was er iets mis. Ze hadden geen heldere kijk op elkaar. Het was een pijnlijke relatie die sterk in het teken stond van de uiteindelijk destructieve kwaal van de echtgenoot. Hieronder zie je de synastrie (horoscoop van de vrouw met de transits van de geboortedag van de man).

–       Zon conjunct Zon zorgt voor een nauwe band, een gedeeld leven. Ze waren bijna altijd samen en hadden veel met elkaar gemeen.In dit geval was dat moelijk, omdat de man moeite had met zelfacceptatie en dus (astrologisch gezien) getrouwd was met zijn voor hem moeilijk te accepteren ‘alter ego’.

–       Venus conjunct Venus staat voor gedeelde voorkeuren en sympathie, maar vooral ook voor houden van elkaar. Het verhaal gaat echter dat zij over van alles en nog wat kibbelden. Misschien omdat zij zich bij elkaar safe genoeg voelden?

–       De maantekens matchten niet. Dat wijst erop dat zij verschillende behoeften, gewoonten en achtergronden hadden. Zoiets vergemakkelijkt het samenwonen niet.

–       Daarentegen hadden zij een goede sexuele relatie (Mars sextiel Mars)

NB Haar midpunt Zon/Maan staat vierkant zijn Chiron. Meestal verwijst dat naar pijn en genezing. Op de een of andere manier kwetsten zij elkaar voortdurend. Op http://www.edwardfox.f2s.com/althusser1.html wordt een vriend aangehaald die zij dat ze allebei het mes en de wond waren voor elkaar. 

Zijn Neptunus quindecile (165 graden) haar Ascendant is een merkwaardig aspect aan de relatie dat zich moeilijk laat uitleggen (obsessieve fantasie t.o.v. haar?). Zijn Zon is quintiel Neptunus, wat hem in staat stelt om verwarring te scheppen. Aan de andere kant is er ook haar Neptunus vierkant zijn Zon; idealiseren en romantiseren.

Let ook eens op zijn Uranus vierkant haar zon. Ik heb op Astropost laten zien dat Uranus-Zon relaties nogal eens veranderingen in het leven aangeven DOOR de relatie (als de kus in het verhaal van de Schone Slaapster). Ook tussen Cantat en Marie Trintignant was er een Uranus-Zon aspect, maar dan omgekeerd. Het schijnt dat de vrouw van Althusser zijn eerste minnares was.

Er is iets veelzeggends aan de Uranus-Neptunus van haar, vierkant zijn Zon en in haar geboortehoroscoop Zon vierkant Uranus en Neptunus. Hij is de verpersoonlijking van het thema ‘blinde liefde’. Hij flirtte in haar bijzijn met anderen, maar ze ging door met de relatie.

Zij pasten bij elkaar (ook al hadden ze verschillende gewoontes). Zij aanbad hem en hij betoverde haar. Ze werd door zijn pijn aangetrokken (en misschien ook door zijn pijnigingen?). Het was verder een relatie die sterk in het teken van verantwoordelijkheid en het leeftijdsverschil stond.

WAAROM GEEN SCHEIDING?

Waarom bleef ze aan hem hangen? Om twee redenen.

1. Saturnus in de lijm in een relatie. Zijn Saturnus staat conjunct haar Ascendant. Hij hield haar kort en controleerde haar sterk. Zijj had veel respect voor hem. Saturnus is ook het symbol van de leeftijd en het leeftijdsverschil. Zij was ouder. Saturnus spiegelt alles wat (soms te) lang duurt. In een relatie kan de een de ander vast houden.

2. Ze hadden niet genoeg aspecten voor een scheidng. Zijn Maan oppositie Saturnus is maar een van de vier voorkomende factoren die scheiding aangeven in de horoscoop van een man. Haar Zon conjunct Mars is een wijde conjunctie, maar de zon maakt wel een nauw vierkant met Uranus. one of the 4 indications of divorce in a male’s chart.

Ze waren meer dan volwassen toen ze elkaar ontmoetten en hadden meer dan genoeg tijd om een partner te vinden. Toen hij – na zijn huwelijk – fans kreeg, had hij meer keus.

GEDEELDE ASPECTEN

Als mensen aspecten delen, delen ze dezelfde karaktertrekken of ervaringen.

Als je bijvoorbeeld ooit liefdesverdriet hebt gehad, ben je geneigd de pijn ervan de volgende keer te vermijden. Of door de liefde links te laten liggen, of door koste wat kost in de relatie te blijven, ook als is die niet bevredigend. Hypotheken, ouderschap, wat ‘men’ vindt en zakelijke belangen kunnen je dan ‘lijmen’.

GEDEELDE VENUS-SATURNUS

Helen had een mineur aspect tussen Venus en Saturnus: 157.5 graden (een vierkant + semi anderhalf vierkant; een anderhalf vierkant + semi half vierkant). Louis had een half vierkant tussen Venus en Saturnus. Ze deelden dus het aspect Venus-Saturnus. Ik beschrijf dat in het artikel over gedeelde aspecten als volgt:

Hij was haar nooit trouw. Hij kwetste haar door vrouwen te versieren waar ze bij was. Toch bleef ze bij hem. Haar Maan inconjunct Venus laat een bijna wanhopige behoefte aan liefde zien, die haar uiteindelijk het leven kostte (Venus heerst over het 8ste huis van sex, leven en dood).

ZON-URANUS OVEREENKOMST

Zij had Zon vierkant Uranus, hij had Zon driehoek Uranus. Toen hij haar doodde, had hij progressieve Zon sextiel Uranus. Beiden waren wel op hun vrijheid en onafhankelijkheid gesteld. Hij kreeg de vrijheid toen hij alleen overbleef.

Vaak wijst het samen hebben van een Zon-Uranus aspect erop, dat de relatie een bijzondere of ongewone start had. Ook is er dan meer spanning en opwinding bij het stel dan gewoonlijk. Uranus heeft het ‘Aurora-effect’, maar in dit geval was het de prinses die de kus gaf. Louis Althusser zou geen andere sexuele ervaring hebben gehad voor zijn late huwelijk.

SAMEN ZON-NEPTUNUS

Zij had Zon vierkant Neptunus. Hij had Zon quintile Neptunus

Ze waren idealisten en ideologen met misschien een gedeelde romantische wereldvisie, maar het ontbrak zeker aan een nuchtere kijk op elkaar. Teleurstelling is het mogelijk resultaat van overdreven verwachtingen.

BEIDEN VENUS-MARS

De een Venus conjunct Mars, de ander Venus sextiel Mars: het was een paar met passie!

Het is in zekere zin grappig dat het paar astrologisch ‘matcht’, veel met elkaar gemeen heeft en ook met elkaar trouwt, terwijl de buitenwereld vooral zag hoe weinig elegant zij was en hoe ouderwets in vergelijking met de geadoreerde Althusser.

B. OVER DE MOORD

B.1 de moordenaar

Toen Louis Althusser zijn vrouw ombracht waren er tegelijk gemakkelijke en moeilijk transits en progressies.

1. Transit Mars driehoek Saturn

Het was een mooie dag voor de dood, zeg maar…

2. Transit Saturnus vierkant Pluto

Het boomerang effect, de consequenties moeten aanvaarden. Saturnus rijst voor zijn Zon en Pluto staat op het MC. Dat maakt beide, en daarmee het transit ook, belangrijk.

Dat er tegelijkertijd Mars-Saturnus en Saturnus-Pluto aspecten zijn laat de mogelijkheid zien van ‘ontijdig einde’.

3. Transit Pluto conjunct Zon

Stress!!!!  Er waren problemen, er was een confrontatie met een kwestie van leven en dood.

4. Transit Jupiter conjunct Ascendant

Die dag begon het leven beter te worden (…). Vaak is er met Jupiter op de Ascendant een dokter aanwezig. Hij kreeg therapie en hulp.

5. Transit Jupiter inconjunct Progressief IC

Een verbetering of success dat een verlies inhoudt of waarvoor een prijs moet worden betaald. Jupiter op MC en Ascendant wijst op cruciale steun en hulp. Althusser werd enige tijd opgenomen in een inrichting.

6. Transit Saturnus oppositie Nessus in 7

Een keiharde confrontatie na de dood.

7. Transit Nessus inconjunct progressieve Zon

De boosheid over het verleden onder ogen zien (en uit balans raken)

8. Progressieve Zon sextiel progressieve Uranus

Bevrijding, gemakkelijk uitweg

B. 2 Het slachtoffer

Op de fatale dag zie je de volgende transits en progressies:

a. Transit Uranus conjunct MC

Shock, iets verandert ineens de status quo, schrik.

2. Transit Neptunus sextiel Zon

Verward ‘laten gaan’, soort ‘de mist in gaan’.

3. Transit Chiron inconjunct Progressieve Maan

Pijnlijk moment met verlies inbegrepen

4. Transit Chiron half vierkant Zon/Maan

Kwetsbaar moment in huwelijk (nota bene: geboorte Chiron vierkant Zon/Maan wijst ook op motieven i.v.m. pijn en genezing)

5. Transit Mars inconjunct IC

Gewond, gekwetst met een verlies tot gevolg

6. In de progressieve horoscoop staat Saturnus op het MC: einde van een periode, status of conditie (ze stierf).

Zowel Mars, Uranus als Saturnus maken een aspect met de meridiaan (lijn IC-MC). Mars-Saturnus is de combinatie van de dood (einde van de energiestroom) en Uranus de planeet van het onverwachte. Twee inconjuncten wijzen op grote kans op ‘verliezen’.

GEBOORTEHOROSCOOP HELENE

Men beschreef haar als ‘militant’ Mars (symbool van de soldaat) rijst voor de Zon uit (type ‘ijzeren dame;). Haar stem was krakend (Zon-Uranus).

De Descendant conjunct Mars/Saturnus verwijst naar de dood op de horizion. In de Tweede Wereldoorlog was ze lid van het verzet. Het was beslist geen ‘doetje’.

Met Jupiter en Neptunus in harde aspecten met de hoeken van de horoscoop komen geloof en hoop naar voren, net als het ‘volger zijn’ (van een person of ideal).

Haar Saturnus was ‘roepend’ (NA). Dat schets het belang van status, leeftijd en ambitie.

De belangrijke Mars en Saturnus met het midpunt op de horizon geven het belang aan van zaken als beperkte energie, doodlopen, de dood, straf en discipline. Het schijnt dat zij zelf meermalen sprak over de mogelijkheid van zelfmoord.

GEBOORTEHOROSCOOP LOUIS

Louis was geestelijk niet in orde en werd toch door zijn toehoorders aanbeden (Maan quatronoviel Neptunus en anderhalf vierkant Jupiter maken grenzeloos populair). Toen hij verklaarde dat hij zijn vrouw had vermoord zonder het te beseffen, werd hij geloofd en dat hij een identiteitscrisis had. Zon quintile Neptunus is een aspect voor het scheppen van dubbelleven en aliassen. Lees het artikel over Zon-Neptunus en je ziet meteen dat het aspect voor onduidelijkheid zorgt (ben ik wie ze zeggen dat ik ben?). Hij zei zelfs dat hij het niet echt was, maar helaas…Hier zie je de horoscoop met de transits voor de fatale dag.

DE ZAAK CANTAT-TRINTIGNANT

Bertrand Cantat is zanger. Hij zingt in de groep Noir Desir (Zwart Verlangen). Zijn geboortedag is 5 maart 1964 te Pau, om 5:30 in de ochtend. In 2003 sloeg hij zijn partner en de moeder van zijn kinderen, Marie Trintignant, dochter van de beroemde acteur, met vele slagen op het hoofd in coma. Ze overleed. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf maar zat deze jaren niet uit, i.v.m. goed gedrag.

De horoscoop heeft net zo’n prominente vooroplopende Mars als de horoscoop van mevrouw Althusser. Die van Bertrand is zwaar geafflicteerd, door Uranus en Pluto. Dat is een statement voor het gebruik van geweld en een opgewonden standje. Met die combinatie ben je op zijn minst impulsief van aard en op zijn slechts (als je drugs gebruikt bijvoorbeeld) een onberekenbaar gevaar. Venus staat hier haaks op (anderhalf vierkant Pluto).

De artiest zit ook in de horoscoop. Neptunus op het MC, Venus vierkant Ascendant…Maar daar gaat het hier niet over.

Het slachtoffer, Marie Trintignant, werd op 21 januari 1962 geboren met Pluto anderhalf vierkant Mars/Saturnus en een ‘roepende’ (ongeaspecteerde) Mars anderhalf vierkant Uranus/Pluto midpunt. Met dat laatste heeft ze dezelfde aspectcombinatie als die van Bertrand (Mars-Uranus-Pluto). Ze deelden een catastrofale combinatie van aspecten.

Op de dag van haar dood had zij stond Mars tegenover de graad van Pluto in haar horoscoop en transit Pluto stond halfvierkant haar geboorte Saturnus. Mars-Saturnus-Pluto is altijd een gevaarlijke combinatie…

De synastrie (verbinding tussen beider horoscopen) was moeizaam.

-Met Zon half vierkant Zon zie je elkaar zeker staan, maar omdat je allebei aandacht wil en de baas wilt zijn, ontstaan er frustraties.

– Venus vierkant Venus (denk aan het echtpaar Althusser met Venus conjunct Venus) hielp niet het drama te voorkomen. Ze hielden van elkaar maar hadden verschillende wensen en verlangens.

– Met Mars septiel Mars kon de sexuele relatie beginnen en standhouden.

– Zijn Zon/Maan is conjunct haar Pluto. Zij vormde voor hem een uitdaging en zij veranderde zijn leven. Pluto is (toevallig) ook het symbol van leven en dood.

– Haar Uranus 165 graden (quindeciel/ quindecile) zijn Zon spiegelt een obsessieve relatie waarin het thema van de verandering en ‘het ontwaken’ een rol speelt. NB Haar Uranus-Zijn Zon is ook het verband bij de Althussers*).

– Haar Pluto oppositie zijn Mars is het meest ‘fatale’ synastrie aspect, beider geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Ze overleed ook met transit Mars oppositie haar Pluto en dus conjunct zijn Mars (die weer in hard aspect staat met zijn Pluto). Drie dingen komen samen: intense woede, boze interactive en het risicio om ernstig gewond te raken.

 

LINKS/MEER INFO

VENUS-SATURNUS: http://astromarkt.net/venus-saturnus.html De lijm in je relatie EN het gebroken hart

ASPECTEN DELEN: http://www.astromarkt.net/partner-horoscoop.html Samen dezelfde aspectverbanden = gemeenschappelijke deler 

EXTERNE LINKS SATURNUS CONJUNCT ASCENDANT SYNASTRIE

1. http://www.linda-goodman.com/ubb/Forum24/HTML/203927.html

2. http://astromatrix.org/Astrology/SynastryAspect?planet1=saturn&aspect=conjunct&planet2=ascendant

3. http://www.tarotforum.net/showthread.php?t=62106

EXTERNE LINK OVER DE ZAAK ALTHUSSER

1. http://www.astro.com/astro-databank/Althusser,_Hélène

2. http://www.academia.edu/524253/The_Man_Who_Didnt_Exist_the_Case_of_Louis_Althusser

3. http://www.independent.co.uk/voices/getting-away-with-murder-its-the-talk-of-paris–how-louis-althusser-killed-his-wife-how-he-was-an-intellectual-fraud-its-all-in-his-posthumous-autobiographical-memoir-gilbert-adair-turns-the-pages-1530755.html

4. http://www.edwardfox.f2s.com/althusser1.html

5. http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110513.OBS3021/exclusif-les-lettres-d-althusser-a-sa-femme.html

OVER CANTAT

http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Cantat

 

Reacties gesloten