Aspecten delen

Advertenties

Aspecten delen in relaties

sharing Beiden zelfde aspectverband hebben…

Met een partner kun je veel delen of gemeen hebben, zoals: dezelfde aspecten in je horoscoop. Hier vind je meer over het delen van aspecten. Als je met iemand eenzelfde aspectcombinatie deelt, heb je iets samen (goed of slecht). Voorbeeld: jij hebt Zon conjunct Maan en je partner Zon driehoek Maan. Je deelt dan het verlangen naar het vormen van een eigen gezin, en misschien liefst samen. Of je hebt beiden Maan driehoek Jupiter, het verlangen naar een groot gezin waarin de kinderen worden verwend. Maar je kunt ook allebei een Mars-Saturnus aspect hebben en dat kan de relatie flink bekoelen. Een aspect in de horoscoop is een bepaalde afstand tussen twee posities, een betekenisvolle afstand. Wat betekenen de aspecten die jij met je partner, je kind, je collega of je vijand deelt? Het plaatje hierboven illustreert hoe je het hebben van dezelfde soort aspecten zou kunnen zien.AsA

Het delen van aspecten geeft aan dat je een karakteristieke eigenschap, bepaalde ervaringen of wensen met elkaar gemeen hebt.

Als je beiden even ambitieus bent en je voor een gezamenlijk doel inzet, dan groeit de kans op succes. Moeilijke wordt het als je allebei even snel verslaafd bent. In voetbal teams hebben velen aspecten tussen Zon en Pluto of tussen Mars en Pluto, wat de gezamenlijke wil en ‘drive’ om te winnen verveelvoudigd.Je kunt je dus voorstellen dat het delen van dezelfde aspectcombinatie van grote invloed is op een relatie! Zelfs al is er weinig match (overeenkomstigheid) dan kan een gezamenlijke achtergrond of doelstelling tot hechte samenwerking leiden en de partners binden. Hier volgt een lijst met interpretaties van mogelijke effecten van het delen van dezelfde aspectcombinatie tussen Zon, Maan, MercuriusVenus en Mars met je partner. En er zijn beroemde voorbeelden bijgevoegd.

Terug naar boven

GEDEELDE ASPECTEN: BETEKENIS

Let op: gemakkelijke (harmonieuze) aspecten zijn sextielen en driehoeken. Neutraal: conjunctions en quintielen of biquintielen (die zorgen voor creatief omgaan met…). Inconjuncten, vierkant en opposities zijn harde aspecten (afflicties).

Aspecten delen met de Zon

Zon en Maan  in aspect delen wijst of het gezinsleven als centrale factor in de relatie. Ook de familie wordt dan erg belangrijk. Als de Zon en Maan moeilijke aspecten maken in beider horoscoop, dan zullen het vervelende jeugdervaringen zijn die worden gedeeld. Deze relatie is een gelegenheid om te leren omgaan met het verleden en het beter te doen.

Zon en Mercurius  samen verbonden hebben is niet ongewoon en wijst op het delen van een subjectieve opinie of dezelfde interessen en belangen.

Zon en Venus delen is een teken dat het liefdesleven het belangrijkst is, net als levensvreugde. Je wilt het samen leuk hebben. Je straalt samen geluk uit en deelt dezelfde belangrijke wensen en voorkeuren.

Zon en Mars  delen wijst op competitie, hopelijk niet onderling:). Wie is de baas en wie is het best? Misschien kunnen jullie je energie kwijt in samen sporten of spelletjes doen of gezamenlijk iets gaan ondernemen?

Zon en Jupiter delen is het teken voor gewenste vooruitgang in het leven, liefst samen. Of je dat doet door samen verder te leren, te reizen of materieel succes na te streven, maakt niet uit. Jullie helpen en stimuleren elkaar in wederzijds vertrouwen. Jullie gezamenlijke voorspoed is belangrijk.

Zon en Saturnus delen kan wijzen op het delen van dezelfde zorgen, plichten en verantwoordelijkheden, misschien ook op het belang van het gezamenlijk ouderschap. Jullie zijn samen bloedserieus.

Zon en Uranus delen kan wijzen op gezamenlijke rebellie: jullie tegen de rest van de gemeenschap. Hoe lang dit duurt in een Vinex-wijk is maar de vraag…Maar als jullie elkaar vrij laten kan het een heel verrassende en opwindende relatie blijven.

Zon en Neptunus samen delen maakt dat jullie dezelfde dromen en idealen hebben of hetzelfde idool. Helaas kan jullie romantische wereld wel eens botsen met de harde werkelijkheid. Zo lang als jullie elkaar en anderen kunnen helpen, gaat het goed. En zolang jullie kaarsjes blijven branden…Echter, als jullie vijanden van elkaar zijn (met een andere ideologie of geloof) met harde aspecten tussen Zon en Neptunus, dan is het delen van Zon-Neptunus het teken van een geloof dat tussen jullie instaat, zoals het geval was met Theo van Gogh en zijn moordenaar (beiden Zon vierkant Neptunus).

Als  Zon en Pluto in beide horoscopen een aspect maken, maakt dat het samenleven er niet eenvoudiger op. Twee sterke willen, twee fanaten, beiden willen winnen…Als het op een harmonieuze manier gaat is er sprake van een win-win situatie of wordt een sterk winnend team gevormd na een moeizame start. Omdat beiden uitdagingen opzoeken zal het in een liefdesrelatie ook gaan om een stel dat niet echt bij elkaar lijkt te passen en/of krijgt het stel te maken met problemen die moeten worden overwonnen. Uit elkaar gaan is vaak geen optie. In voetbalteams komen nogal eens Zon-Pluto aspecten voor. De leden van het elftal vinden elkaar in een gezamenlijke wens om te winnen en proberen tegelijk zelf te scoren…

Back to top

GEZAMENLIJKE MAAN ASPECTEN

Voor Maan-Zon, zie Zon-Maan

Maan en Mercurius:  waneer beiden een aspect hebben tussen maan en Mercurius dan weet het stel precies hoe de dingen horen en zullen ze de hele familie laten weten hoe het her hoort. Geafflicteerd zijn er misverstanden omdat ze elkaar nooit werkelijk zeggen wat ze bedoelen of voelen (want dat hoort niet).

Maan en Venus  delen betekent behoefte aan schoonheid, liefde en plezier delen. Ze voelen zich sterk bij elkaar horen en zijn een aantrekkelijk koppel, ook voor derden! En dat is soms een probleem.

Maan met Mars is een pittig aspect om te delen. Beiden hebben behoefte aan actie en staan op snel op scherp. Familieruzies delen is de minder vrolijke kant van een Maan-Mars-aspect delen. Zolang de ruzie met de buitenwereld is, blijft het gezin actief en sportief bezig. Die gezinsactiviteiten zijn nodig om de energie te reguleren.

Maan in aspect met Jupiter  kan het aspect zijn van het populaire stel dat nooit genoeg heeft, verwende kinderen grootbrengt en gewend is aan groot, meer en beter. Het positieve van dit aspect is dat ze samen genereus zijn en de familie en familieband ondersteunen. Prince Charles en zijn zoon William delen Maan-Jupiter aspecten. Dat is gunstig voor hun relatie. Zij zullen elkaar steunen.

Maan met Saturnus in aspect in beider horoscoop brengt de zorgzame en soms overbezorgde verzorgers van kinderen in beeld die alles met mate of regelmaat doen. Met harde aspecten zijn het vooral nare jeugdervaringen die het stel samenbrengen en bij elkaar houden, al is het maar om de nare herinneringen uit te wisselen. Zelden zal dit stel elkaar in het publiek kussen, want er is grote behoefte aan afstand, formaliteiten en respect, ook voor elkaar.

Jennifer Aniston en Angelina Jolie (beiden gekoppeld aan Brad Pitt) delen Maan vierkant Saturnus en Zon vierkant Uranus.

Maan in aspect net Uranus in beide horoscopen zegt iets over verrassingen. Daar hebben beiden zin an…De relatie is flitsend of er zijn van tijd tot tijd heftige spanningen thuis. Misschien zijn ze beiden ‘heldervoelend’ en beleven ze samen vreemde avonturen. Het is een aspect dat nogal eens voorkomt in homosexuele relaties met een hypersensitief tintje.

Maan in aspect met Neptunus: deze partners delen behoefte aan romantiek en kunnen samen zwelgen in die romantiek, eventueel met kunst en hulpmiddelen als de romantische film, drugs of alcohol. Bij afflictie loopt het mis en blijft er een nare herinnering aan de relatie kleven. Thuis beleven ze hun droom of nachtmerrie…

Maan in aspect met Pluto: de wederzijdse behoefte aan dominantie of gedomineerd worden kan de huiselijke sfeer nogal intens maken. Twee kleine tirannetjes willen het precies zus of zo en vaak delft een van de twee het onderspit als er geen derde in de buurt is… Ze zijn een gesloten front als er problemen komen (een beetje als de Bundies!).

Back to top

MERCURIUS ASPECTEN DELEN

Als beiden aspecten hebben tussen Mercurius en andere planeten, dan is de communicatie onderling (of met anderen) vitaal voor de relatie. Misschien doet het stel samen zaken of hebben ze elkaar leren kennen op een cursus.

Mercurius-Zon, zie Zon met Mercuruis; Mercurius-Maan, zie Maan-Mercurius

Mercurius- Venus: dit stel vindt het zo fijn om met elkaar te praten. Ze hebben allebei spreek-en of schrijftalent en vinden het leuk om gedachten te delen.

Mercurius-Mars : discussies zijn soms heftig, omdat beiden een scherpe tong en een dito mening hebben.

De Britse Koningin Elisabeth en Prins Charles hebben beiden Mercurius half vierkant Mars, waarmee je mag verwachten dat er nogal eens wordt geredetwist in Buckingham Palace. Volkert van der G. vermoordde Pim Fortuyn en beiden hadden Mercurius-Mars afflicties: een meningsgeschil dat hoog opliep.

Mercurius en Jupiter:  dit stel deelt veel interessen/opvattingen en reist of studeert vooral graag samen. Ze voelen zich samen soms moreel en intellectueel beter dan anderen.

Mercurius en Saturnus: het delen van serieuze harde opvattingen levert een wat wantrouwige blik naar buiten uit. Vertrouwen is leuk, controle is veel beter…

Mercurius en Uranus: je kunt het erg oneens zijn als stel met beiden Mercurius-Uranus in het ‘pakket’, maar aan de andere kant kun je ook samen of elkaar goed vreemde talen of technieken leren of met elkaar praten in een geheimtaal. Dit paar deelt bijzondere opvattingen en kennis. Twee techneuten misschien?

Mercurius en Neptunus: jullie delen belangstelling in sprookjes, films en fictie en praten daar graag over. Zakelijke contacten kunnen de mist ingaan. Ook kan er sprake zijn van miscommunicatie en het lekken van informatie (over elkaar).

Mercurius en Pluto: dit stel deelt sterke opvattingen en als je de opvattingen van het stel niet deelt zullen ze zich uitsloven om je te bekeren en van gedachten te doen veranderen. Samen kunnen ze ingewikkelde conversaties hebben.

Back to top

VENUS ASPECTEN DELEN

Voor aspecten van Venus met Maan, Mercurius en Zon kijk je bij Maan, Mercurius en Zpn hierboven.

Venus-Mars: je deelt hetzelfde bloed of dezelfde passie. Prins Charles deelt Venus-Mars met zijn zoon Harry.

Venus-Jupiter: je deelt de vreugde van reizen, lezen en je ontwikkelen. Samen komen jullie verder dan alleen (en ook op feestjes:). Tenslotte beleef je plezier aan je pensioen…

Venus-Saturnus: je blijft bij elkaar zo lang als het kan, omdat liefde nu eenmaal een serieuze zaak is en als je scheidt, dan duurt het lang om eroverheen te komen. Gezamenlijke verplichtingen, verzekeringen, hypotheken en ouderschap zijn de verbindende factor.

Venus-Uranus delen liefhebbers van muziek en avonturen en de mensen die als een blok voor elkaar vallen. Helaas verveelt het gauw als je een aspectverband Venus-Uranus in je horoscoop hebt, dus moet je elkaar blijven verrassen.

Venus-Neptunus brengt de romantici samen die hun geliefde op een voetstuk plaatsen waar hij/zij ook gemakkelijk van kan afvallen. Maar intussen is het een en al gedichten, kandelaars en zijde…al is het maar voor de schijn. In enkele gevallen betekent het delen van Venus-Neptunus het hebben van affaires.

Venus-Pluto is voor fanaten. Alles of niets, en dat geldt voor beiden: geen compromissen. Alle intense kanten van de liefde komen aan bod, zoals jaloezie en als het ware ‘betoverd’ zijn door de ander. Moeilijkheden in het begin sterken de liefde en bezitsdrift. Dat kan zich ook uiten in samen geld willen verdienen of …het geld heeft jullie samen gebracht. Bezit (elkaar of iets) is erg belangrijk in deze relatie.

Back to top

MARS ASPECTEN DELEN

Mars-Mars: zolang het vuurtje brand en de samenwerking iets oplevert is dit aspect stimulerend en opwekkend. Tussen liefdespartners wijst het op sterke sexuele aantrekkingskracht. Zodra het vlammetje gaat flakkeren, ontstaat het risico van strijd en elkaar bestrijden. In zakenrelaties of in de sport wijst het op competitiedrang. Dat kan de prestaties bevorderen, vooral in het begin, maar er is ook het risico van ‘elkaar kapot maken’.

Mars- Jupiter: is een prima aspect voor de voortplanting, samen een onderneming starten of vooruitkomen.

Mars-Saturn: werkt zo hard samen dat het niet leuk meer is. Dit kan dodelijk zijn voor de relatie, die alleen nog in stand wordt gehouden voor de vorm of de wet. Op zijn allerbest is het delen van Mars-Saturnus aspecten een teken van gezamenlijke discipline. Een voorbeeld van begin 2013 is de breuk tussen Rafael en Sylvie van der Vaart. Ze gaven aan dat hun beider loopbaan hen uit elkaar had doen groeien. Sylvie heeft Mars semi halfvierkant (22.5 graden) Saturnus. Rafael heeft Mars anderhalf vierkant Saturnus.

Mars-Uranus: experimenteren in sex, sport of op het werk kan een uiting zijn van het delen van Mars-Uranus aspecten, maar het komt vooral voor in mannengemeenschappen (zoals de trappisten monniken uit Algerije – zie studies-) en tussen techneuten of speicifieke sportlui onderling.

(Buiten de relatie man-vrouw denk ik aan Johannes Calvijn en zijn opponent Michael Servetus. Beiden hadden een Mars-Uranus-aspect. Ze hadden een geschil over de uitleg van de bijbel, die Servetus het leven kostte. Op welke manier Mars-Uranus hierin een rol speelde vraagt nadere bestudering.)

Mars-Neptunus: Wat je met dit aspect deelt wil je vaak niet delen, zoals werkeloosheid, drugs-of alcoholgebruik of het gebruik van medicijnen. In non profit organisaties kun je iets doen met je empathische gevoelens, misschien, maar in de liefde is het vreemd (Neptunus) gaan (Mars) helaas ook een mogelijkheid.

Mars-Pluto: Dit aspect is soms destructief, dan maak je elkaar letterlijk of figuurlijk kapot of af, al is het begin ongetwijfeld heftig. In een sportclub helpt dit aspect om je in te zetten tegen de gezamenlijke ‘vijand’ en ook stellen kunnen de krachten bundelen met dit aspect. Als het goed gaat kun je samen de ultieme nummer 1 in de slaapkamer worden.

Natuurlijk zijn er meer aspecten die je kunt delen. De bovengenoemde mogelijke interpretaties zijn slechts voorbeelden van de manier waarop het samen hebben van hetzelfde aspect kan uitwerken.

Back to topA


VOORBEELDEN van relaties met gedeelde aspecten

1. John Lennon en Yoko Ono

John Lennon (09101940 183000 CET Liverpool) heeft Zon quintiel Pluto, Yoko Ono (18021933 203000 JST Tokyo) heeft de Zon biquintiel Pluto in de horoscoop. Yoko Ono was de directe aanleiding voor de scheiding van John en Cynthia Lennon. Ook het nieuwe huwelijk was niet alleen rozengeur, maneschijn en bedsessies. John verliet Yoko een tijdje voor iemand anders. Typisch: ook Cynthia Lennon heeft een Zon-Pluto aspect: Zon half vierkant Pluto.

2. John Kennedy 29051917 150000 EST Brookline MA; Jacqueline Bouvier 28071929 143000 EDT Southampton NY

John F. Kennedy’s Maan was geafflicteerd door Venus en Neptunus. Jacqueline had Maan sextiel Venus en driehoek Neptunus. In de loop van het huwelijk had JF Kennedy vele affaires en ontmoetingen met prostituees. Wat ze deelden was Maan, Venus, Neptunus: valse rozengeur en manenschijn.

3. De Presleys: Priscilla: 24051945, 22h40 EWT NY ; Elvis 08011935 043500 CST Tupelo USA

Bij beiden staat Zon driehoek Neptunus in de horoscoop en beiden hebben een hard aspect tussen Zon en Mars. Volgens Priscilla was het huwelijk voornamelijk schijn, al werd er wel een kind geboren.

4. Mia Farrow en Woody Allen

Mia Farrow (born 09021945 112700 PWT Los Angeles) en Woody Allen (01121935 225500 EST Bronx NY) delen het heftige Venus-Pluto (hij het vierkant, zij de oppositie), Maan-Venus (hij het vierkant en zij de driehoek) en Zon-Venus (beiden half vierkant). Het huwelijk ging stuk toen Woody Allen verliefd werd op een geadopteerde dochter.

5. Joran van der Sloot en Natalee Holloway

Behalve dat de Mars van Natalee een vierkant maakt met de Pluto van Joran van der Sloot staat haar Venus ook vierkant zijn Mars. Dat zijn aspecten die verband houden met sex. Ze deelden:

  • Zon-Pluto (hij het vierkant, zij de conjunctie)
  • Behalve dat de Mars van Natalee een vierkant maakt met de Pluto van Joran van der Sloot staat haar Venus ook vierkant zijn Mars. Dat zijn aspecten die verband houden met sex.
  • Zon-Mars (hij conjunct, zij het vierkant), dat wijst op het belang van sex en agressie
  • Mercurius-Venus (beiden conjunct) voor sociaal contact
  • Jupiter-Saturnus (hij anderhalf vierkant, zij vierkant

6. John Lennon (09101940 183000 CET Liverpool) en zijn moordenaar en fan Mark David Chapman (10051955 193000 CST Fort Worth USA) delen:

  • Een Mercurius-Jupiter conflict
  • Venus vierkant Uranus
  • Saturnus vierkant Pluto

Back to top

Reacties gesloten